Domov » Ďalšie

Ďalšie

Kláves Shift

Na každej klávesnici nájdete špeciálne klávesy, ktoré vám sprístupnia niektoré funkcie na počítači. Jedným z týchto klávesov je aj kláves Shift. Denne ho používate a pritom si to možno ani neuvedomujete. Kláves Shift patrí do kategórie tzv modifikačných klávesov, teda klávesov, ktoré po stlačení s ďalším klávesom vykonajú špeciálnu akciu. Aká je funkcia tohto klávesu a na čo všetko ho môžete použiť?

Kláves Shift nájdete na klávesnici dvakrát, na začiatku a na konci druhého riadku od spodku. Na pravej strane je na klávese znak šípky, na konci zas nápis Shift aj so šípkou. Oba klávesy fungujú rovnako. Dva klávesy Shift uľahčujú písanie na klávesnici obidvoma rukami.

Najčastejšie sa kláves Shift spája s písaním veľkých písmen. Ak chcete napísať veľké písmeno musíte stlačiť a podržať kláves Shift a kliknúť na písmeno, ktoré chcete napísať. Pokiaľ máte zapnutý Caps Lock a píšete veľkými písmenami stlačením klávesu Shift a kliknutím na konkrétne písmeno ho napíšete ako malé.

Tento kláves využijete aj keď chcete písať číslice, ktoré máte na klávesoch spolu s ďalšími písmenami a znakmi. Bez použitia klávesu Shift napíšete písmeno „š“ ak ale stlačíte kláves Shift a kliknete na rovnaký kláves napíšete číslicu „3“.

To isté platí aj pre klávesy. Ak potrebujete napísať písmeno s mäkčeňom stlačíte kláves Shift a kliknete na kláves s dĺžňom a na koniec na kláves s konkrétnom písmenom. Na písanie zátvoriek, dvojbodiek alebo výkričníka tiež potrebujete mať stlačený kláves Shift. (viac…)

Ako napísať Ě, ě

Písanie na počítači, na ktorom máte nastavenú slovenskú klávesnicu nie je ťažké. Ak sa ale stretnete s písmenom, ktoré sa v našej abecede nenachádza môže byť jeho napísanie ťažšie. Jedným z týchto písmen je aj písmenko, ktoré sa používa v českom jazyku „ě, Ě“.

Ako napísať e s mäkčeňom

Aby ste mohli písať písmená, ktoré sa nachádzajú v českej abecede nemusíte hneď prepínať klávesnicu na českú. Síce je to spôsob ako písmeno napísať ale existujú aj rýchlejšie a jednoduchšie spôsoby ako ě, Ě napísať na počítači.

Ak chcete napísať písmeno e s mäkčeňom stlačte najprv kláves „Shift“ a potom kliknite na kláves so znakom mäkčeňa. Keď klávesy pustíte kliknite na písmeno „e“ a zobrazí sa písmenko „ě“ (Shift + kláves s mäkčeňom + e)

Ak potrebujete napísať veľké písmeno „Ě“ stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves so znakom mäkčeňa. Potom stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves s  písmenom „e“. Hneď ako klávesy pustíte zobrazí sa veľké písmeno „Ě“ (Shift + kláves s mäkčeňom + Shift + e).

ASCII kód

ASCII tabuľka je symbol znakov a symbolov, ktoré môžete napísať pomocou ASCII kódu. Aby ste mohli napísať konkrétny znak pomocou ASII kódu budete potrebovať klávesy Alt alebo Alt Gr a kombináciu čísel, ktorú musíte zadať na numerickej klávesnici počítača. Písmená „ě, Ě“ napíšete pomocou týchto kódov

  • Malé písmeno „ě“ – stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na numerickej klávesnici na čísla 0, 2, 8, 3 (Alt + 0283) – ě
  • Veľké písmeno „Ě“ – stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na číslice 0, 2, 8, 2 (Alt + 0282) – Ě

Mapa znakov

Ak používate počítač s operačným systémom Windows máte v ňom program „Mapa znakov“. Prostredníctvom vyhľadávacieho poľa program nájdite a otvorte ho. V tabuľke nájdite písmeno, ktoré potrebujete a kliknite naň. Teraz kliknite na políčko „Kopírovať“ a pomocou kláves Ctrl + V môžete vložiť písmeno do textu na miesto kde potrebujete.

Zmena veľkosti obrazovky

Ak si chcete na webovej stránke prečítať text s malými písmenkami, ktorý ledva vidíte je lepšie si obrazovku zväčšiť. Ak viete ako zmeniť veľkosť obrazovky nebude pre vás problém žiadny malý text. Spôsobov ako zmenšiť alebo zväčšiť obrazovku je niekoľko.

Internetový prehliadač

Ak potrebujete zväčšiť alebo zmenšiť obsah na internetovej stránke môžete to urobiť prostredníctvom internetového prehliadača. Pokiaľ používate Google Chrome kliknite na tri bodky vpravo hore a prejdite na políčko „Lupa“. Ak chcete obrazovku zväčšiť kliknite na znamienko „+“ (plus). Pokiaľ potrebujete obsah zmenšiť stačí ak kliknete na znamienko „-“ (mínus).

V prehliadači máte aj ikony na zmenu veľkosti obrazovky. Otvorte ho a v pravom hornom rohu máte ikonu štvorca. Kliknutím na štvorec zmenšíte veľkosť okna prehliadača. Ak na ňu kliknete ešte raz okno sa zväčší na pôvodnú úroveň. (viac…)

Ako napísať znak suma ∑

Písanie znakov a symbolov na klávesnici počítača nemusí byť ťažké ak viete, ktoré klávesy treba stlačiť. Existuje niekoľko spôsobov ako napísať špeciálny znak alebo symbol. V tom článku sa dozviete ako napísať znak suma do dokumentu pomocou klávesnice počítača.

Čo je suma

Znak suma sa používa v matematike, kde vyjadruje súčet dvoch a viacerých čísel. Ide o znak z gréckej abecedy, ktorý sa volá sigma. Takže, ak chcete napišať znak suma na počítači musíte napísať veľké písmeno sigmagréckej abecedy.

ASCII kód

ASCII tabuľka je tabuľka so znakmi a symbolmi, ktoré môžete napísať pomocou kódov. Aby ste mohli symbol napísať potrebujete mať na počítači samostatnú numerickú klávesnicu. Znak suma pomocou ASCII kódu môžete napísať dvoma spôsobmi:

  • Stlačte kláves „ľavý Alt“ a postupne na numerickej klávesnici klikajte na číslice 8, 7, 2 a 1 (Alt + 8721) –
  • Stlačte kláves „ľavý Alt“ a klikajte na numerickej klávesnici na čísla 9, 3 a 1 (Alt + 931) – Σ

Mapa znakov

Ak používate počítač s operačným systémom Windows máte v ňom program „Mapa znakov“. Nájdite ho cez vyhľadávacie pole a otvorte. V tabuľke nájdite znak suma a kliknite naň. Kliknite na políčko „Vybrať“ a „Kopírovať“. Kurzor umiestnite na miesto, kde chcete znak napísať a skopírujte ho ( Σ ).

Textový editor

Ak nemáte numerickú klávesnicu a nemáte v počítači ani program Mapa znakov môžete znak suma napísať priamo v dokumente. V textovom editore nájdite položku „Symbol“. Otvorte ju a v tabuľke, ktorá sa vám otvorí nájdite znak suma. Kliknite naň a po kliknutí na políčko „Vložiť“ sa zobrazí na mieste, kde máte umiestnený kurzor: S

Ak sa vám nedarí nájsť v položke „Symbol“ konkrétny znak zmeňte typ písma. Je možné, že font, ktorý máte nastavený znak suma neobsahuje. To ale neznamená, že ho týmto spôsobom napísať nemôžete. Prezrite si rôzne typy písma, niekde ho určite nájdete.

 

 

Ako zobraziť skryté heslo

Prihlasujete sa na sociálne siete a miesto svojho hesla vidíte len bodky alebo hviezdičky? Ak používate správcu hesiel vo svojom počítači nemusíte si heslá pamätať. Pokiaľ ale zmeníte počítač alebo sa chcete prihlásiť do svojho účtu z mobilného telefónu môže nastať problém. Povieme vám ako zobraziť skryté heslo aby ste sa mohli bez problémov prihlásiť do svojich účtov na sociálnych sieťach alebo mailových účtov.

Ikona

Otvorte stránku na ktorú sa chcete prihlásiť a hneď ako sa zobrazia prihlasovacie údaje kliknite na ikonu s okom, ktorá sa nachádza vedľa políčka s heslom. Bodky sa zmenia na heslo.

Niekedy môže byť miesto ikony s okom aj nápis „Zobraziť heslo“.

Zobrazenie kódu

Ak sa pri políčku s heslom nenachádza možnosť zobraziť heslo môžete ísť na to iným spôsobom.

Otvorte stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť a na políčko s heslom (kde sú bodky) kliknite pravým tlačidlom myši. Z ponuky vyberte položku „Preskúmať“. Otvorí sa vám vedľajšie okno, v ktorom bude zvýraznený riadok, týkajúci sa hesla (input type „password“). V tomto riadku zmeňte slovo „password“ na slovo „text“. Miesto bodiek by sa malo zobraziť heslo.

Ak sa vám nedá slovo password prepísať kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na položku „Edita s HTLM“. Teraz by ste mali prepísať slovo password na slovo text bez problémov.

Správca hesiel Google

Ak máte v prehliadači nastavené ukladanie hesiel nájdete ich tam. Otvorte si webový prehliadač a kliknite na „tri bodky“ v pravom hornom rohu. V otvorenom okne nájdite položku „Automatické dopĺňanie a heslá“ (v ľavej časti okna hore) a otvorte ju. Kliknite na položku „Heslá“. Všetky heslá, ktoré tu máte uložené sa zobrazia ako bodky. Vedľa každého hesla je ikona oka. Kliknite na ňu. Zobrazí sa vám výzva na zadanie hesla účtu Windows (opatrenie aby sa heslo nedostalo do nesprávnych rúk). Hneď ako heslo zadáte zobrazí sa miesto bodiek heslo.

Ak používate iný webový prehliadač určite tam položku pre heslá máte. Stačí ju len nájsť.

Ako prepínať medzi slovenskou a českou klávesnicou

(Ako prepínať klávesnice)

Pri používaní počítača sa každý z nás stretne s potrebou prepnúť klávesnicu. Aj keď väčšinou používame slovenskú klávesnicu nastanú prípady, keď potrebujete napísať v inom jazyku, alebo napísať písmenko, ktoré sa v našej abecede nenachádza (ů, ř,…). V tomto článku sa zameriame na to ako prepínať medzi slovenskou a českou klávesnicou.

Česká klávesnica

Skôr ako si povieme ako prepnúť slovenskú klávesnicu na českú mali by ste vedieť ako pridať české rozloženie klávesnice do výberu. V počítači nájdite položku „Systémové nastavenia“. Môžete ju otvoriť aj pomocou klávesovej skratky Win + I. Kliknite na ikonu „Čas a jazyk“ a prejdite do sekcie „Preferované jazyky“. Tu v časti „Aktuálne používaný jazyk“ kliknite na položku „Možnosti“ a ďalej na položku „Pridať klávesnicu“ (pridať jazyk). Z ponuky, ktorá sa vám zobrazí vyberte českú klávesnicu.

Českú klávesnicu môžete pridať aj kliknutím na ikonu klávesnice (tri písmená) v pravom dolnom rohu monitora. Po otvorení okna kliknite na možnosť „Ďalšie nastavenia klávesnice“ a následne vyberte možnosť „Pridať klávesnicu“ (pridať jazyk).

Prepínanie medzi slovenskou a českou klávesnicou

Teraz môžete prepínať medzi klávesnicami na počítači viacerými spôsobmi.

  • Win + medzerník – stlačte kláves „Win“ a kliknite na medzerník. Klikaním na medzerník prepínate medzi slovenskou a českou klávesnicou.
  • Shift + Alt – stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves „Alt“.
  • Ikona – v dolnom pravom rohu obrazovky počítača nájdite tri písmená, ktoré sú v podstate ikonou pre klávesnicu (SLK – slovenská klávesnica, ENG – anglická klávesnica,…). Kliknite na ňu myšou a otvorí sa okno, v ktorom nájdete klávesnice, medzi ktorými môžete prepínať. Vyberte si českú klávesnicu a kliknite na ňu.

Ak potrebujete prepínať medzi inými klávesnicami môžete. Nezabudnite si ale ďalšie rozloženie klávesnice pridať do výberu.

Ako napísať vokáň ^

V slovenčine sa vokáň píše len v súvislosti s písmenom o čím vznikne písmeno „ô“. Ak chcete toto písmeno napísať máte na klávesnici kláves s týmto písmenkom. Stačí naň len kliknúť. Vokáň sa ale pomerne bežne používa v kombinácii s inými písmenkami v cudzích jazykoch. Napríklad v gréčtine, nórčine, rumunčine, francúzštine alebo portugalčine.

Klávesová skratka

Ak potrebujete napísať vokáň nad písmenom môžete tak urobiť pomocou klávesovej skratky. Stlačte kláves „AltGr“ (pravý Alt) a kliknite na kláves s písmenom „š“. Okrem tohto písmena nájdete na klávese aj číslicu 3 a symbol hashtag (#): AltGr + š. Potom kliknite na písmeno nad ktorým chcete vokáň napísať, napríklad â.

ASCII kód

Pomocou ASCII tabuľky môžete napísať aj vokáň, alebo striešku. Aby ste mohli napísať vokáň stlačte kláves „Alt (pravý Alt) a postupne kliknite na číslice 9 a 4 na numerickej klávesnici (Alt + 94). Hneď ako pustíte klávesu Alt zobrazí sa vokáň – ^

Tento vokáň neumiestnite nad písmeno. (viac…)

Ako napísať výkričník !

Výkričník patrí medzi interpunkčné znamienka. Používa sa na konci vety, ktorá má zvolací alebo rozkazovací charakter. Používa sa aj pri vyjadrení pocitov či zdôraznenie. Výkričník sa používa aj v matematike ako označenie faktoriálnej operácie. Vedieť ako napísať výkričník sa vám tak môže kedykoľvek zísť.

Klávesnica

Ak sa dobre pozriete na klávesnicu nájdete na nej kláves s označeným výkričníkom !. Okrem tohto znamienka je na klávese aj paragraf, úvodzovky a čiarka. Ak na kláves kliknete napíšete paragraf (§)). Aby ste mohli výkričník napísať musíte podržať kláves „Shift“ a kliknúť na kláves s výkričníkom (Shift + §) – !

ASCII kód

ASCII tabuľka je tabuľka so znakmi a symbolmi, ktoré na klávesnici nenájdete. Pomocou ASII kódu ale môžete zadať aj znaky, ktoré na klávesnici nájdete. Aby ste mohli pomocou tohto kódu napísať výkričník stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a na numerickej klávesnici kliknite dvakrát na číslo „3“ (Alt + 3 + 3) –

Ak chcete zadávať znaky a symboly pomocou ASCII kódov potrebujete mať na notebooku samostatnú numerickú klávesnicu. Ak ju nemáte znamienko výkričník musíte napísať iným spôsobom. (viac…)

Znak nekonečno ∞

Pri písaní na počítači sa občas stretnete aj so špeciálnymi znakmi alebo symbolmi. Pre tieto symboly na klávesnici nenájdete konkrétny kláves. Jedným z týchto znakov je aj nekonečno. Ako napísať nekonečno na klávesnici?

Ako napísať nekonečno ∞

Nekonečno, alebo ležatá osmička je znak, s ktorým sa stretnete najčastejšie v matematike kde vyjadruje číslicu. Natrafiť naň ale môžete aj pri prezentáciách alebo pri písaní dokumentov. Aj keď pre nekonečno by ste kláves na klávesnici hľadali zbytočne môžete ho napísať niekoľkými spôsobmi.

ASCII kód

ASCII tabuľka je tabuľka so znakmi a symbolmi, ktoré sa často nepoužívajú. Pomocou ASCII kódov môžete napísať množstvo rôznych znakov a samozrejme aj znak nekonečno. Aby ste ležatú osmičku mohli napísať pomocou tejto tabuľky potrebujete numerickú klávesnicu.

Stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na numerickej klávesnici na číslice 8, 7, 3 a 4 (Alt + 8734). Hneď ako pustíte kláves „Alt“ zobrazí sa znak nekonečna –

Nekonečno môžete napísať aj pomocou ďalšieho ASCII kódu. Stlačte kláves „Alt“ a postupne klikajte na číslice 2, 3 a 6 (Alt + 236) – . Tento spôsob zápisu môžete použiť ak chcete napísať znak nekonečno v PC okne (napríklad v internetovom prehliadači).

Mapa znakov

Znak nekonečno môžete napísať aj prostredníctvom programu „Mapa znakov“, ktorý je súčasťou operačného systému Windows. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Mapa znakov“ a otvorte program. V tabuľke nájdite znak nekonečna a kliknite naň. Svoj výber potvrďte kliknutím na políčko „Vybrať“ a kliknite na „Kopírovať“. Teraz umiestnite kurzor na miesto, kde chcete znak napísať a stlačte klávesy pre kopírovanie „Ctrl + V“ – ∞

Kopírovanie

Posledný spôsob ako napísať znak nekonečno je skopírovať ho z internetu. Nájdite si znak na internete, označte ho myšou a kliknite na klávesy Ctrl + C. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete znak napísať a stlačte klávesy Ctrl + V.

 

 zápis znaku: nekonečno ∞
Běžný zápis:
ASCII zápis:ALT + 8736
UNICODE zápis:

 

 

 

 

 

 

Ako na klávesnici napísať meter štvorcový m² a meter kubický m3

Na klávesnici nájdete klávesy s písmenami aj číslami. Ak ale chcete zadať špeciálny znak alebo symbol, prípadne zadať výraz z matematiky musíte siahnuť po klávesových skratkách alebo ASCII tabuľke. Napísať na počítači meter štvorcový alebo meter kubický môže byť ťažké. Pokiaľ ale viete ako na to zvládnete to.

Klávesová skratka

Pomocou klávesových skratiek napíšete množstvo špeciálnych znakov a symbolov. Stačí len poznať správnu kombináciu klávesov a napísať meter štvorcový alebo meter kubický v matematickom výraze nie je ťažké.

Napíšte výraz m2 alebo m3 a číslicu označte myšou. Stlačte klávesy Ctrl + Shift + + a číslica sa zobrazí nad úrovňou písmena „m“ menšia – m2, m3.

Táto klávesová skratky funguje v textových editoroch a zapína funkciu „horný index“. Ak chcete ďalej pokračovať v písaní dokumentu musíte túto funkciu vypnúť.

ASCII tabuľka

Pomocou ASCII tabuľky môžete napísať znaky, ktoré na klávesnici nenájdete ale aj tie, na ktoré klávesové skratky neexistujú. Aby ste mohli ASCII tabuľku využívať a zadávať pomocou nej rôzne znaky a symboly potrebujete numerickú klávesnicu. Na zadanie konkrétneho znaku potrebujete kláves „Alt“ kombináciu troch alebo štyroch číslic.

Pre napísanie metra štvorcového napíšte písmeno „m“. Potom stlačte kláves „Alt“ a postupne klikajte na číslice 2, 5 a 3 (Alt + 253). Hneď ako kláves „Alt“ pustíte zobrazí sa . (viac…)