Domov » Ďalšie

Ďalšie

Ako napísať špicaté zátvorky < >

Bežná klávesnica na počítači alebo notebooku obsahuje množstvo písmen a znakov. Aj napriek tomu občas natrafíte na znak, ktorý sa na klávesnici nenachádza. Jedným z týchto znakov sú aj špicaté zátvor alebo „zobáčik“.

Pri písaní dokumentov si bežne vystačíte s oblými, prípadne hranatými zátvorkami. So špicatými zátvorkami (<, >) sa bežne v textoch nevyskytujú. Častejšie sa s nimi stretnete v matematike, kde slúžia ako znak „väčší“ alebo „menší“.

ASCII kód

Napíšte špicatú zátvorku < môžeme stlačiť Alt + 60. Napíšte obrátenú zátvorku > stlačením kombinácie klávesov Alt + 62.

 

Klávesové skratky

Pri zadávaní znakov prostredníctvom klávesových skratiek sa často používajú klávesy Alt (ľavý Alt) alebo Alt Gr (pravý Alt). Stlačením jednej z týchto kláves a ďalšími klávesmi s písmenami alebo číslami zadáte konkrétny znak.

Ak potrebujete napísať špicatú zátvorku alebo znak „menej ako“ (<) stlačte pravý Alt (Alt Gr) a kliknite na kláves so symbolom „&“ (ampersant) (Alt Gr + &). Hneď ako kliknete na posledný znak, zobrazí sa špicatá zátvorka v dokumente na mieste, kde máte kurzor „<“.

Opačnú špicatú zátvorku, alebo znak „viac ako“ zapíšete podobne. Stlačte kláves Alt Gr a kliknite na kláves s písmenom „y“ (Alt Gr + y). Po kliknutí na písmeno „y“ sa zobrazí opačná špicatá zátvorka „>“.

Kombinácia týchto klávesov nie je jediný spôsob ako špicaté zátvorky napísať. Môžete použiť aj inú kombináciu klávesov.

 • Stlačte Alt Gr a klávesu, ktorou zadávate čiarku „,“ (nachádza sa hneď nad Alt Gr). Takto sa vám podarí napísať znak „<“
 • Opačnú špicatú zátvorku napíšete ak stlačíte kláves Alt Gr a kláves, ktorým zadávate bodku „.“. Touto kombináciou kláves napíšete „>“.

(viac…)

Ako napísať písmeno alfa α

Písanie latinkou nie je na klávesnici žiadny problém. Pokiaľ ale potrebujete napísať písmeno gréckej abecedy nezostáva vám nič iné len buď konkrétne písmeno skopírovať a vložiť tam, kde ho potrebujete alebo poznať ASCII kódy. Pomocou ASCII kódov môžete zapísať ktorékoľvek písmeno gréckej abecedy.

Písmená gréckej abecedy sa najčastejšie používajú na označovanie uhlov. Ako ich napísať do dokumentu v počítači?

ASCII kód

ASCII kódom môžete napísať celú grécku abecedu. Ak potrebujete napísať písmeno alfa „α“ podržte klávesu „Alt“ (ľavý Alt) a postupne stláčajte klávesy 9, 4 a 5. (Alt + 945 – α). Hneď ako dopíšete poslednú číslicu a pustíte kláves Alt zobrazí sa písmeno alfa α.

Pokiaľ potrebujete napísať veľkú „alfu Α“ napíšte len veľké písmeno „A“ (Shift + písmeno a). Toto písmeno môžete ale napísať aj pomocou ASCII kódu. Podržte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na klávesy s číslami 9, 1 a 3 (Alt + 913 – Α).

Zadať α využitím ASCII kódu môžete len v prípade, že máte numerickú klávesnicu. Ak tento typ klávesnice nemáte môžete alfu kopírovať zo stránok na internete, pokojne aj odtiaľto „α“ a vložiť tam kde písmeno potrebujete.

Mapa znakov

V počítačoch s operačným systémom Windows nájdete program „Mapa znakov“. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Mapa znakov“ a program otvorte. Program obsahuje množstvo znakov a písmen medzi ktorými nechýba grécka abeceda. Nájdite v tabuľke písmeno „α“, kliknite naň a výber potvrďte kliknutím na políčko „Vybrať“. Hneď potom kliknite na „Kopírovať“ a vložte písmeno tam kde ho potrebujete (Ctrl + V). (viac…)

Ako napísať lomku (lomeno, lomítko) /

Okrem písmen a číslic sa pri písaní na počítači stretneme aj so špeciálnymi znakmi, netradičnými písmenami alebo interpunkčnými znamienkami, ktoré často nepoužívame. Jedným z nich je aj lomítko, alebo lomeno či lomka.

Ako napísať lomku na klávesnici

Znak pre lomku sa nachádza aj na klávesnici. Toto interpunkčné znamienko nemá samostatný kláves ale nachádza sa na ňom aj zložená a hranatá zátvorka a písmeno „ú“. Ak chcete zadať lomeno musíte na klávesnici podržať stlačenú klávesu „Shift“ a kliknúť na klávesu s lomkou (Shift + ú). Hneď ako kliknete na písmeno „ú“ zobrazí sa znak „/“.

Pokiaľ používate klávesnicu, ktorá má samostatnú numerickú klávesnicu klávesu pre lomku nájdete aj v numerickej časti. V závislosti od typu notebooku môžete kláves s lomkou nájsť buď nad číslom „8“ alebo ešte vyššie, až nad klávesom so znamienkom plus „+“.

ASCII kód

Pri zadávaní ASCII kódu sa používajú klávesy Alt, Alt Gr alebo Ctrl a numerické klávesy. Zapísať lomítko môžete pomocou ASCII kódu podržaním klávesy Alt (ľavý Alt) a kombinácie čísel 4 a 7 (Alt Gr + 47 –  /). Hneď ako pustíte klávesu Alt zobrazí sa lomka (/).

ASCII kód môžete zadávať len v prípade ak máte na klávesnici samostatnú numerickú klávesnicu. Pokiaľ ju nemáte môžete lomku napísať len vyššie spomínaným spôsobom alebo na jej zápis využiť iné programy vo svojom počítači. (viac…)

Klávesová skratka Ctrl + Z

Bez klávesových skratiek si dnes prácu na počítači ani nevieme predstaviť. Možno si to ani neuvedomujete ale pár z nich určite používate aj vy. Nemusíte poznať všetky klávesové skratky, stačia poznať len tie, ktoré v práci určite využijete. Jednou z týchto skratiek je aj „Ctrl + Z

Kláves „Ctrl“ je jednou z troch kláves, ktoré sa pri klávesových skratkách často používajú. Tie ďalšie sú Alt a Alt Gr. Stlačením jednej z týchto kláves a ďalšej klávesy vyvoláte funkciu. Čo vyvoláte ak stlačíte klávesu „Ctrl“ a klávesu s písmenom „z“?

Vrátiť späť

„Ctrl + z“ je klávesová skratka, ktorá sa používa na vrátenie späť alebo inak povedané zrušenie poslednej akcie.  Ak ju stlačíte,  zrušíte akciu, ktorú ste práve vykonali. Počítače, ktoré túto klávesovú skratku podporujú ju zároveň umožňujú použiť viackrát. Ak budete držať klávesu „Ctrl“ a trikrát stlačíte klávesu s písmenom „z“ zrušíte posledné tri akcie.

Je jedno, ktorú klávesu „Ctrl“ stlačíte. Ak ju budete držať a pritom kliknete na písmeno „z“ vykonáte zrušenie poslednej akcie.

Ak používate počítače Apple na zrušenie poslednej akcie kliknite na klávesy Command a klávesu s písmenom „Z“ (Command + Z)

Opakom klávesovej skratky „Ctrl + z“ je klávesová skratka „Ctrl + y“

Použitie klávesovej skratky Ctrl + z

Klávesovú skratku môžete používať v

 • Internetových prehliadačoch – vráti späť zmeny, ktoré vykonáte v textovom poli prehliadača.
 • Excel, Word, PowerPoint – použitím tejto klávesovej skratky v týchto programoch vrátite späť zmeny, ktoré ste v nich urobili. Vrítiť môžete poslednú zmenu alebo všetky, ktoré ste v dokumente vytvorili. Záleží to aj od toho koľkokrát kliknete počas držania klávesu „Ctrl“ na kláves s písmenom „z“. Túto skratku môžete použiť aj pri iných textových alebo tabuľkových editoroch.
 • Copy-con – ak vytvárate súbor prostredníctvom príkazového riadka isto vám je príkaz „copy-con“ známy. Následným použitím klávesovej skratky „Ctrl + z“ dokončíte vkladanie súboru.

 

Ako napísať znak libry £

Vedieť ako napísať na počítači znaky jednotlivých mien sa môže kedykoľvek komukoľvek z vás zísť. Euro, dolár a aj libra majú svoje špecifické znaky, vďaka ktorým každý hneď vie o akú menu sa jedná.

Klávesnica

Libra je oficiálnym platidlom vo Veľkej Británii. Stlačte pravú tlačidlo ALT + L.

ASCII kód

Pomocou tabuľky kódov ASCII môžete napísať množstvo znakov. Keďže ide o tabuľku, ktorá kóduje anglické znaky nájdete tu aj kódy pre zadanie libry (ale aj mnoho ďalších). Aby ste mohli znak zapísať budete potrebovať numerickú klávesnicu. Ak ju máte môžete symbol anglickej meny napísať dvoma kódmi

 • stlačte Alt a čísla 0163 (Alt + 0163) – Ł
 • stlačte Alt a kombináciu čísel 156 (Alt + 156) – £

Aj keď sú tieto znaky na prvý pohľad jemne odlišné oba sú znakmi anglickej meny. Pokiaľ samostatnú numerickú klávesnicu nemáte týmto spôsobom znak libry nenapíšete.

Kopírovanie

Nie všetci majú klávesnice so samostatnou numerickou klávesnicou. Pokiaľ je to aj váš prípad najjednoduchší spôsob ako napísať znak libry je skopírovať ho aj z tejto stránky „ £ “ (stlačte naraz klávesy Ctrl + c) a vložiť na miesto kde ho potrebujete (stlačte klávesy Ctrl + v)

Mapa znakov

Majitelia počítačov s operačným systémom Windows majú vo svojom počítači aj program Mapa znakov. Táto tabuľka obsahuje množstvo rôznych znakov a symbolov v rôznych fontoch. Kliknite na „Štart“ a do vyhľadávacieho poľa zadajte „Mapa znakov“. Otvorte program a vyberte si font, v ktorom sa majú symboly a znaky zobraziť. Teraz si už môžete v tabuľke nájsť znak libry a kliknúť naň. Znak sa zobrazí v dolnej lište. Teraz stačí už len kliknúť na okienko „Vybrať“ a potom na okienko „Kopírovať“. Teraz ste skopírovali znak meny a môžete ho vložiť tam kde potrebujete. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Vložiť“. (viac…)

Klávesa F5 a jej využitie

Funkčné klávesy sú v každom počítači alebo notebooku. Niektorí užívatelia ich nepoužívajú vôbec, ďalší sa zas bez nich nezaobídu. Klávesy F1 až F12 sú funkčné klávesové skratky, ktoré vám môže prácu s počítačom výrazne zefektívniť. Každá z nich slúži na niečo iné a dnes sa zameriame podrobne na klávesu F5.

Funkčné klávesy – F5

Klávesu s označením F5 má viacero funkcií v závislosti od toho kedy ju stlačíte. V prostredí internetového prehliadača obnoví stránku, webová stránka sa znova načíta. Využiť to môžete ak napríklad sledujete online šport, máte otvorený gmail a čakáte na nové správy a popri tom v ďalšom okne niečo prezeráte. Hneď ako sa dostanete na stránku so športom, alebo mailami kliknutím na F5 stránku obnovíte, čím sa na nej prejavia všetky zmeny.

Ak kliknete na klávesu F5 v programe Excel zobrazí sa dialógové okno „Prejsť na“. Do okna môžete zadať bunku do ktorej chcete prejsť.

programe PowerPoint, ktorý je súčasťou kancelárskeho balíka programov Microsoft kláves F5 spustí prezentáciu od začiatku. Ak chcete spustiť prezentáciu od aktuálnej snímky stlačte klávesy Shift a F5

Aj v textovom editore Word môžete túto klávesu využiť. Ak na ňu kliknete zobrazí sa okno „Hľadať a nahradiť“. Tento nástroj sa vám zíde ak potrebujete vo viacstránkovom dokumente nájsť a nahradiť konkrétne slovíčka. Túto funkciu nájdete aj vo Worde bez toho aby ste museli klávesu F5 stláčať. Prejdite do časti „Domov“. Na konci hornej lišty je panel pre úpravy. Prostredníctvom neho môžete vyhľadať slová a nahradiť ich inými.

Kliknutím na klávesu F5 v Total Commander vytvoríte kópiu súboru

V niektorých notebookoch môže kláves F5

 • znížiť alebo zvýšiť jas monitora
 • znížiť alebo zvýšiť podsvietenie klávesnice
 • znížiť alebo zvýšiť hlasitosť

Opak funkcie, ktorú spustí kláves F5 vykonáte najčastejšie klávesov F6.

10 najobľúbenejších smajlíkov

Smajlíci a rôzne emoji využívame bežne v komunikácii. Pri písaní SMS správ, v komunikácii na sociálnych sieťach alebo v rôznych aplikáciách. Pravdou je, že tieto špeciálne symboly sú súčasťou rôznych programov, stránok a aplikácií takže vložiť ich do textu je jednoduché. Problém nastane ak potrebujete vložiť smajlíka do textového dokumentu.

Napísať smajlíkov na klávesnici môžete niekoľkými spôsobmi. Kombináciou rôznych kláves môžete do dokumentu vložiť množstvo smajlíkov. Nie vždy sa ale zobrazia tak ako si predstavujete. Niektoré stlačenie kombinácie kláves vie textový program rozpoznať a miesto písmen alebo znakov zobrazí smajlíka. Pri niektorých si musíte vystačiť s napísanou kombináciou písmen a znakov

 • usmiaty smajlík J – napíšte dvojbodku (Shift + klávesu s dvojbodkou) a potom  ľavú zátvorku (Shift + klávesu so zátvorkou) – : + ) = J
 • smutný smajlík L – napíšte dvojbodku (Shift + klávesu s dvojbodkou) a potom pravú zátvorku (Shift + klávesa so zátvorkou) – : + ( = L

Toto sú jediní smajlíci, ktorých program Word rozpozná a miesto zápisu znakov ich zobrazí. Ďalších smajlíkov môžete napísať ako kombináciu písmen a znakov. Ako prvý znak vždy píšte dvojbodku, ktorú napíšete stlačením klávesy Shift a klávesy s dvojbodkou (Shift + : )

 • smiech :D – napíšte dvojbodku a veľké písmeno D – :D
 • prekvapenie :O – napíšte dvojbodku a veľké písmeno O – :O
 • plač :´( – napíšte dvojbodku, potom kliknite na klávesu s dĺžňom a na koniec zadajte pravú zátvorku (Shift + ( ) – :´(
 • sklamanie :/ – napíšte dvojbodku a lomítko – :/
 • pusa :* – napíšte dvojbodku a hviezdičku (stlačte Shift a klávesu s hviezdičkou) – :*
 • hnev >:( – napíšte znak väčší (stlačte klávesu Alt Gr a klávesu so znakom väčší – >), dvojbodku a pravú zátvorku (Shift + ( ) – >:(
 • žmurknutie ;) – napíšte bodkočiarku (zadáte ju pomocou ASCII kódu: Alt + 59) a ľavú zátvorku (Shift + klávesa so zátvorkou) – ;)
 • vyplazený jazyk :P – napíšte dvojbodku a veľké písmeno P – :P

Ak chcete môžete medzi dvojbodku a ďalší znak napísať pomlčku. Význam smajlíka to nezmení ale rozhodne sa stane neprehliadnuteľným: :-P, :-*, :-D, :-/, >:-(, …

Klávesnica emoji

Smajlíkov a množstvo ďalších emoji nájdete aj v samotnom operačnom systéme Windows. Stlačte klávesu so znakom Windows a zároveň aj klávesu s bodkou (Windows + . ). Zobrazí sa vám klávesnica emoji, z ktorej si môžete vybrať nie len z množstva smajlíkov ale aj z rôznych emoji. Smajlíkov a emoji ako obrázky do textového editora nevložíte, môžete ich ale použiť kdekoľvek inde.

 

Ako napísať guľaté zátvorky ( )

Na počítačovej klávesnici môžete napísať množstvo znakov alebo symbolov. Nie vždy ale stačí len kliknúť na konkrétnu klávesu. Pomocou niektorých kláves môžete napísať viac znakov. Aby ste ich ale mohli zadať potrebujete poznať kombináciu správnych kláves.

Existuje niekoľko typov zátvoriek. Zložené, hranaté alebo guľaté. Najjednoduchšie napíšete guľaté zátvorky, ktoré nájdete zobrazené aj na klávesnici. Bežne ich ale nenapíšete. Ako napísať guľaté zátvorky?

Klávesové skratky

Najrýchlejší spôsob ako napísať guľaté zátvorky je pomocou klávesy Shift. Stlačte ju a kým ju držíte kliknite na klávesu, kde je znázornená zátvorka. Na rovnakej klávese sa nachádza aj písmeno „ä“ (Shift + ä). Okamžite napíšete ľavú zátvorku „ ( “.

Pravú zátvorku napíšete podobným spôsobom. Nájdete ju ale o klávesu nižšie,. Je na nej aj písmenko „ň“. Stlačte klávesu Shift a „ň“ a hneď napíšete pravú guľatú zátvorku „ ) “ (Shift + ň)

ASCII kód

Pomocou ASCII kódu môžete napísať aj znaky, ktoré na klávesnici nenájdete. Každý znak má vlastný číselný kód, ktorý keď zadáte zapíšete konkrétny znak. Kód pozostáva z kombinácie rôznych čísel, ktoré musia byť zadávané na numerickej klávesnici a tlačidiel Alt alebo Alt Gr. Guľaté zátvorky pomocou tohto kódu zapíšete stlačením Alt a čísel 40 (Alt + 40) alebo Alt a číslami 41 (Alt + 41).

Anglická klávesnica

Ak používate anglickú klávesnicu a nechce sa vám prepínať na slovenskú pravú guľatú zátvorku napíšete stlačením kláves Shift a čísla 9 (Shift + 9). Pravú okrúhlu zátvorku zapíšete stlačením klávesy Shift a čísla 0 (Shift + 0). (viac…)

Ako napísať paragraf §

Aj keď sa paragrafy týkajú hlavne právnikov občas sa s nimi v živote stretne každý. Ak potrebujete tento symbol aj napísať do dokumentu môžete na to použiť niekoľko spôsobov.

Klávesnica

Znak paragrafu nájdete aj na klávesnici počítača. Nachádza sa na klávese spolu s ďalšími znakmi ( horné úvodzovky, výkričník,  apostrof a paragraf). Stačí klávesu stlačiť a znak paragrafu § napíšete do dokumentu na počítači. Žiadnu ďalšiu klávesu nemusíte stláčať.

ASCII kód

Tabuľka kódov, alebo ASCII tabuľka  je kódovací systém, pomocou ktorého napíšete viacero špeciálnych znakov a symbolov. Aby ste znaky mohli zadávať potrebujete stlačiť klávesu Alt alebo Alt Gr a kombináciu dvoch, troch alebo štyroch čísel na numerickej klávesnici.

Znak paragrafu § môžete pomocou ASCII kódu zadať niekoľkými spôsobmi.

 • Stlačte klávesu Alt a kombináciu čísel 0167 (Alt + 0167) – §. Hneď ako pustíte klávesu Alt zobrazí sa znak paragrafu.
 • Stlačte klávesu Alt a čísla na numerickej klávesnici 21 (Alt + 21) – §.

(viac…)

Ako napísať znak ampersand &

Jedným zo znakov, s ktorými sa môžete pomerne často stretnúť je aj znak ampersand, and alebo jednoducho &. S týmto znakom sa môžete stretnúť ako v literatúre tak aj v programovacích jazykoch. Preto je dobré vedieť ako ho rýchlo v prípade potreby zadať.

Znak & sa väčšinou nachádza priamo na klávesnici. Ak používate slovenskú klávesnicu stačí naň len kliknúť. Nájdete ho na klávese, na ktorej je zobrazená aj hviezdička.

Ak používate anglickú klávesnicu nájdete ho na klávese, kde sa nachádza aj číslo 7. Aby ste mohli ampersand napísať musíte stlačiť klávesu Shift a 7.

Klávesová skratka ampersand

Klávesové skratky vám umožnia napísať viacero znakov, ktoré bežne na klávesnici nenájdete. Z tohto dôvodu je dobré poznať klávesové skratky znakov, ktoré častejšie používate. Prepínanie slovenskej klávesnice na anglickú pre napísanie jedného znaku nie je najpraktickejšie. Znak & napíšete prostredníctvom klávesovej skratky aj na slovenskej klávesnici. Stačí ak stlačíte klávesu Alt Gr a písmeno „c“ (Alt Gr + c). (viac…)