Domov » ASCII tabuľka

ASCII tabuľka

K napísaniu konkrétneho znaku treba podržať kláves ľavý ALT a pripísať potrebné číslo.
Akonáhle kláves ALT uvoľníme, objaví sa príslušný znak.

 

ASCII tabuľka kódov 0 až 127

ASCII kód (Alt+číslo)Znak/VýznamVysvetlivka
0NULL character
1Start of Header
2Start of Text
3End of Text
4End of Transmission
5Enquiry
6Acknowledge
7Bell
8Backspace
9Horizontal Tab
10Line feed
11Vertical Tab
12Form Feed
13Carriage return
14Shift Out
15Shift In
16Data Link Escape
17Device control 1
18Device control 2
19Device control 3
20Device control 4
21Negative Acknowledge
22Synchronous Idle
23End of Transmission Block
24Cancel
25End of Medium
26Substitute
27Escape
28File Separator
29Group Separator
30Record Separator
31Unit Separator
32Space (mezera)
33!Výkričník
34Úvodzovky
35#Hashtag
36$Znak pre dolár
37%Percento
38&Ampersand
39Apostrof
40(Otvorená guľatá zátvorka
41)Zatvorená guľatá zátvorka
42*Hviezdička
43+Plus
44,Čiarka
45Minus/Pomlčka
46.Bodka
47/Lomka
480Nula
491Jednička
502Dvojka
513Trojka
524Štvorka
535Päťka
546Šestka
557Sedmička
568Osmička
579Deviatka
58:Dvojbodka
59;Bodkočiarka
60<Menšie než
61=Rovná sa
62>Väčší ako
63?Otáznik
64@Zavináč
65AVeľké A
66BVeľké B
67CVeľké C
68DVeľké D
69EVeľké E
70FVeľké F
71GVeľké G
72HVeľké H
73IVeľké I
74JVeľké J
75KVeľké K
76LVeľké L
77MVeľké M
78NVeľké N
79OVeľké O
80PVeľké P
81QVeľké Q
82RVeľké R
83SVeľké S
84TVeľké T
85UVeľké U
86VVeľké V
87WVeľké W
88XVeľké X
89YVeľké Y
90ZVeľké Z
91[Otvorená hranatá zátvorka
92\Obrátenej lomka
93]Zatvorená hranatá zátvorka
94^Vokány/Strieška
95_Podčiarkovník
96`Obrátená čiarka
97aMalé a
98bMalé b
99cMalé c
100dMalé d
101eMalé e
102fMalé f
103gMalé g
104hMalé h
105iMalé i
106jMalé j
107kMalé k
108lMalé l
109mMalé m
110nMalé n
111oMalé o
112pMalé p
113qMalé q
114rMalé r
115sMalé s
116tMalé t
117uMalé u
118vMalé v
119wMalé w
120xMalé x
121yMalé y
122zMalé z
123{Otvorená zložená zátvorka
124|Zvislá čiara
125}Zatvorená zložená zátvorka
126~Vlnovka
127DEL (delete)

 

ASCII tabuľka kódov 0128 až 0255

ASCII kód
Znak/VýznamVysvetlivka
0128Znak Eura
0130Čiarka
0132Dvojité úvodzovky
0133Trojitá bodka
0134Křížek
0135Dvojitý krížik
0137Promile
0138ŠVeľké S s háčikom
0139
0140ŚVeľké S s čiarkou
0141ŤVeľké T s háčikom
0142ŽVeľké Z s háčikom
0143?Otáznik
0145
0146apostrof
0147
0148
0149o
0150
0151
0153Symbol Trademark – TM
0154šMalé s s háčikom
0155
0156śMalé s s čiarkou
0157ťMalé t s háčikom
0158žMalé z s háčikom
0159źMalej z s čiarkou
0161ˇHáčik
0162˘
0163ŁZnak Libry
0164¤
0165Ą
0166¦
0167§Paragraf
0168¨Prehlásky
0169©Symbol Copyright
0170Ş
0171
0174®Symbol Registered
0175Ż
0176°Stupeň
0177±
0178˛
0179ł
0180´
0181µ
0183·Krát (stredná bodka)
0184¸
0185ą
0186ş
0187
0188Ľ
0189˝
0190ľ
0191ż
0192ŔVeľké R s čiarkou
0193ÁVeľká A s čiarkou
0194ÂVeľké A so strieškou
0195Ă
0196ÄVeľkej prehlasovaní A
0197ĹVeľkej L s čiarkou
0198ĆVeľké C s čiarkou
0199Ç
0200ČVeľké C s háčikom
0201ÉVeľké E s čiarkou
0202Ę
0203ËVeľké prehlasovaní E
0204ĚVeľké E s háčikom
0205ÍVeľké I s čiarkou
0206ÎVeľké I so strieškou
0207ĎVeľkej D s háčikom
0208Đ
0209ŃVeľké N s čiarkou
0210ŇVeľké N s háčikom
0211ÓVeľké dlhé O
0212ÔVeľkej O so strieškou
0213Ő
0214ÖVeľkej prehlasovaní O
0215×Krát (krížik)
0216ŘVeľké R s háčikom
0217ŮVeľké U s krúžkom
0218ÚVeľké U s čiarkou
0219Ű
0220ÜVeľké prehlasovaní U
0221ÝVeľké Y s čiarkou
0222Ţ
0223ßOstré s
0224ŕMalé r s čiarkou
0225áMalé a s čiarkou
0226âMalé a so strieškou
0227ă
0228äMalé prehlasovaní a
0229ĺMalé l s čiarkou
0230ćMalé c s čiarkou/td>
0231ç
0232čMalé c s háčikom
0233éMalé e s čiarkou
0234ę
0235ëMalé prehlasovaní e
0236ěMalé e s háčikom
0237íMalé i s čiarkou
0238îMalé i so strieškou
0239ďmalé d s háčikom
0240đ
0241ńMalé n s čiarkou
0242ňMalé n s háčikom
0243óMalé o s čiarkou
0244ôMalé o so strieškou
0245ő
0246öMalé prehlasovaní o
0247÷Delení
0248řMalé r s háčikom
0249ůMalé u s krúžkom
0250úMalé u s čiarkou/td>
0251ű
0252üMalé prehlasovaní u
0253ýMalé y s čiarkou
0254ţ
0255˙

 

ASCII je tabuľka kódov, ktoré vytvárajú štandard pre znaky anglickej abecedy a ďalšie znaky, ktoré sa používajú v informatike. Jej názov je odvodený z anglického spojenia American Standard Code for Information Interchange, čo v preklade znamená: americký štandardný kód pre výmenu informácii. ASCII Tabuľka bola všeobecne akceptovaná vo výpočtovej technike, riadení, programovaní. Štandardné kódy vychádzajú z ASCII tabuľky.

Skladá sa zo všetkých potrebných znakov ako sú znamienka pre interpunkciu, špeciálne znaky a všetky tisknuteľné znaky. V prvej časti tabuľky je definovaná skupina nevytlačajúcich kódov, to sú riadiace informácie pre riadenie napr. tlačiarní.

V základnej verzii ASCII tabuľka obsahovala len 128 kódov, pre ktorú stačilo len 7 kódových bitov. Neskôr tabuľka bola rozšírená na 255 kódov (8 kódových bitov), toto rozšírenie obsahovalo ďalšie znaky, semigrafické znaky, znaky národného prostredia. Toto rozšírenie bolo však nedostačujúce, pretože národných znakov je omnoho viacej. Pre tento dôvod boli vytvorené národné kódové ISO tabuľky. Záväzná je len základná ASCII tabuľka, teda znaky 0-127.

História
American Standards Association for Information Interchange (ASCII) kód bol vytvorený v roku 1963 spoločnosťou American Standards Association. Tabuľka vznikla zmenou usporiadania a rozšírenia sady symbolov a znakov, ktoré už boli používané v telegrafii a to spoločnosťou Bell. Na začiatku tabuľka obsahovala len veľké písmená a čísla. Malé písmená a niektoré riadiace znaky sa do tabuľky pridali až v roku 1967. Tabuľka bola predstavená pod označením US-ASCII s kódmi 0 až 127. V roku 1967 bola vydaná ako štandard, obsahovala všetky potrebné znaky pre písanie v angličtine.

V roku 1981 IBM vyvinula rozšírenie ASCII tabuľky s označením “kódová stránka 437”, v tejto verzii boli nahradené niektoré zastaralé riadiace znaky pre grafické znaky. Do tabuľky sa pridalo ďalších 128 znakov, ktoré mali nové symboly, znaky, grafiku a latinské písmená. Tiež boli pridané všetky interpunkčné znaky a znaky potrebné k písaniu textov v iných jazykov. Týmto spôsobom boli pridané aj ďalšie znaky ASCII a to v rozsahu od 128 do 255.

IBM zahrnula podporu tejto kódovej stránky v hardwaru modely 5150, známeho aj ako “IBM-PC”, ktorý je považovaný za prvý osobný počítač. Operačný systém tohto modelu tiež použil aj rozšírený kód ASCII. V dnešnej dobe takmer všetky počítačové systémy používajú kód ASCII k reprezentácii znakov a textov.

/ Prečítané 0x