Domov » Posts tagged 'dolár'

dolár

Znak Doláru $

Ako napísať znak dolára $

Dolár je možné napísať niekoľkými spôsobmi, niektoré sú univerzálne a niektoré zas nie. Ale aj tak sa jedná o jednoduchý a veľmi zapamätateľný postup, ako napísať znak dolára.

Zápis pomocou skratky pravý Alt

  1. Pri medzerníku nájdete klávesu pravý Alt, môžete ho na klávesnici nájsť aj ako Alt Gr. Stlačte a podržte ho.
  2. Zatiaľ, čo držíte alt krátko zatlačte písmeno ô (nachádza sa tam aj písmeno ů). $ je napísaný.

Zápis s využitím klávesy ľavý Alt a Ctrl

  1. Stlačte a podržte dva klávesy, a to ľavý Alt a Ctrl.
  2. Tak isto, ako v predchádzajúcom prípade stlačte klávesu písmena ô (nachádza sa tam aj ů) znak $ je napísaný.

ASCII kód pre znak $

  1. Stlačte ľavý Alt a opäť ho podržte.
  2. Na numerickej časti klávesnice napíšte číslo 36 a máte znak napísaný. Problémom využitia ASCII kódu je nutnosť mať numerickú časť klávesnice. Ak ju nemáte, bohužiaľ nemôžete použiť tento zápis.

(viac…)