Domov » Posts tagged 'grécka abeceda'

grécka abeceda

Grécka abeceda na klávesnici

Grécke písmená sa často používajú. Či už ide o matematiku, geometriu alebo fyziku stretnete sa s nimi všade. Napísať grécke písmená na počítači môže byť ťažšie. Na klávesnici nenájdete klávesy, ktorými by ste grécku abecedu mohli napísať. Existuje ale niekoľko spôsobov ako grécku abecedu napísať na klávesnici.

Mapa znakov

V počítačových s operačným systémom Windows nájdete aplikáciu „Mapa znakov“. Pomocou vyhľadávacieho poľa ju nájdite a otvorte ju. V tabuľke, ktorá sa vám zobrazí nájdite písmeno gréckej abecedy, ktoré potrebujete. Kliknite naň, potom kliknite na „Vybrať“ a následne na „Kopírovať“. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete znak napísať a stlačte klávesy Ctrl + V.

ASCII kód

ASCII tabuľka obsahuje množstvo špeciálnych znakov, symbolov a aj grécku abecedu. Aby ste mohli písmeno napísať potrebujete kláves Alt (ľavý Alt) alebo Alt Gr (pravý Alt) a kombináciu čísel, ktoré postupne stláčate na numerickej klávesnici. Pre napísanie gréckych písmen budete potrebovať kláves Alt (ľavý Alt). Stlačte ho a postupne klikajte na kombináciu čísel, potom pustite kláves Alt. Hneď ako pustíte kláves Alt zobrazí sa písmeno gréckej abecedy.

α – malá alfa – Alt + 945

Α – veľká alfa – Alt + 913

β – malá beta – Alt + 946

B – veľká beta – Alt + 914

γ – malá gama – Alt + 947

Γ – veľká gama – Alt + 915

δ – malá delta – Alt + 948

Δ – veľká delta – Alt + 916

ε – malé epsilon – Alt + 949        (viac…)

Ako napísať mikro μ

Písmená gréckej abecedy na klávesnici určite nenájdete. Často sa práve tieto písmená používajú v matematike a nie len v tej. Jedným z písmen gréckej abecedy je aj mí – m ktoré v matematike zastupuje číslo 40. Toto písmeno gréckej abecedy môžete na klávesnici napísať niekoľkými spôsobmi.

Klávesnica

Jednoduchý a aj celkom rýchly spôsob ako napísať mikro – m na klávesnici je vedieť, ktoré písmenko latinky mu zodpovedá. V prípade mikro to je písmeno „m“. Napíšte písmeno „m“ a vyznačte si ho. Teraz stlačte klávesy „Shift, Ctrl a Q“ (Shift + Ctrl + Q). Keď ich pustíte zmení sa písmeno „m“ na m. Ak potrebujete napísať veľké písmeno mí, „M“ postupujte rovnako. Miesto malého písmena „m“ ale napíšte veľké „M“. Vyznačte ho a stlačte klávesy Shift + Ctrl + Q. Keď klávesy pustíte dostanete písmeno M

ASCII kód

ASCII tabuľka je tabuľka s množstvom znakov a symbolov, ktoré môžete napísať pomocou numerickej klávesnice. Využívajú sa pri tom klávesy „Alt“ a „Alt Gr“ a troj až štvorciferná kombinácia čísel, ktoré musíte zadávať na numerickej klávesnici. Pomocou ASCII kódu môžete zadávať všetky písmená gréckej abecedy. Pre písmeno mí, alebo mikro nájdete v tabuľke viac kódov

Stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a na numerickej klávesnici postupne stláčajte čísla 2, 3 a 0 (Alt + 230) – µ

Ďalší ASCII kód, ktorým toto písmeno napíšete je Alt + 0181 – µ.

Posledným ASCII kódom pre napísanie mikro je Alt + 956 – μ.

Veľké písmeno mí môžete pomocou ASCII kódu napísať ak stlačíte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne kliknete na čísla 9, 2 a 4 (Alt + 924) – Μ.

Písmená gréckej abecedy môžete písať na klávesnici ak si slovenskú klávesnicu zmeníte na grécku. Následne stačí prepínať medzi klávesnicami vždy, keď budete potrebovať písmeno gréckej abecedy napísať. Pokiaľ grécku klávesnicu v počítači nemáte môžete si ju stiahnuť.

(viac…)

Ako napísať písmeno alfa α

Písanie latinkou nie je na klávesnici žiadny problém. Pokiaľ ale potrebujete napísať písmeno gréckej abecedy nezostáva vám nič iné len buď konkrétne písmeno skopírovať a vložiť tam, kde ho potrebujete alebo poznať ASCII kódy. Pomocou ASCII kódov môžete zapísať ktorékoľvek písmeno gréckej abecedy.

Písmená gréckej abecedy sa najčastejšie používajú na označovanie uhlov. Ako ich napísať do dokumentu v počítači?

ASCII kód

ASCII kódom môžete napísať celú grécku abecedu. Ak potrebujete napísať písmeno alfa „α“ podržte klávesu „Alt“ (ľavý Alt) a postupne stláčajte klávesy 9, 4 a 5. (Alt + 945 – α). Hneď ako dopíšete poslednú číslicu a pustíte kláves Alt zobrazí sa písmeno alfa α.

Pokiaľ potrebujete napísať veľkú „alfu Α“ napíšte len veľké písmeno „A“ (Shift + písmeno a). Toto písmeno môžete ale napísať aj pomocou ASCII kódu. Podržte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na klávesy s číslami 9, 1 a 3 (Alt + 913 – Α).

Zadať α využitím ASCII kódu môžete len v prípade, že máte numerickú klávesnicu. Ak tento typ klávesnice nemáte môžete alfu kopírovať zo stránok na internete, pokojne aj odtiaľto „α“ a vložiť tam kde písmeno potrebujete.

Mapa znakov

V počítačoch s operačným systémom Windows nájdete program „Mapa znakov“. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Mapa znakov“ a program otvorte. Program obsahuje množstvo znakov a písmen medzi ktorými nechýba grécka abeceda. Nájdite v tabuľke písmeno „α“, kliknite naň a výber potvrďte kliknutím na políčko „Vybrať“. Hneď potom kliknite na „Kopírovať“ a vložte písmeno tam kde ho potrebujete (Ctrl + V). (viac…)