Domov » Ďalšie (Page 2)

Ďalšie

Ako napísať kríž †

Pri písaní rôznych dokumentov na počítači sa stretnete aj so špeciálnymi symbolmi alebo znakmi pre ktoré nie je na klávesnici kláves. Jedným z týchto znakov je aj kríž (†). Napísať ho môžete niekoľkými spôsobmi.

ASCII kód

ASCII tabuľka je tabuľka so znakmi, ktoré na klávesnici nenájdete. Pomocou ASCII kódu môžete napísať viacero znakov. Pri tomto spôsobe zápisu znaku sa používajú klávesy Alt alebo Alt Gr a kombinácia troch alebo štyroch čísel. Pre každý znak je kombinácia čísel iná.

Ak chcete napísať znak kríža do dokumentu stlačte kláves Alt (pravý Alt) a na numerickej klávesnici kliknite postupne na čísla 0,1,3 a 4 – Alt + 0134. Hneď ako pustíte kláves Alt zobrazí sa na mieste, kde je umiestnený kurzor znak kríža – †.

Mapa znakov

Znaky pomocou ASCII tabuľky môžete zadávať len ak máte na klávesnici aj numerickú klávesnicu. Pokiaľ ju nemáte môžete na zadanie znaku kríža využiť program vo Windows „Mapa znakov“.

Do vyhľadávacieho poľa napíšte „Mapa znakov“ a otvorte program. Otvorí sa tabuľka, v ktorej nájdete množstvo znakov. Nájdite znak kríža a kliknite naň. V dolnej časti kliknite na políčko „Vybrať“ a „Kopírovať“. Presuňte kurzor na miesto, kde chcete znak napísať a stlačte klávesy Ctrl + V – †.

Textový editor

Ak potrebujete napísať znak kríža do dokumentu nájdete ho aj priamo v textovom editore. Nemusíte ho hľadať v iných aplikáciách. Otvorte textový editor, napríklad Word a prejdite do časti „Vložiť“. Na pravej strane v hornej lište programu nájdete položku „Symboly“. Kliknite na ňu a z tabuľky vyberte znak kríža. Kliknite na znak a následne kliknite na okienko „Vložiť“ – . Znak sa zobrazí na mieste, kde máte umiestnený kurzor. (viac…)

Ako napísať znak odmocniny √

Pri písaní rôznych dokumentov alebo vyplňovaní tabuliek sa môžete stretnúť aj s rôznymi matematickými znakmi, symbolmi a operáciami. Na niektoré z nich nájdete na klávesnici príslušný kláves. Ako ale zadať znaky, na ktoré kláves nie je? Jedným z takýchto znakov je aj odmocnina. Napísať ju môžete niekoľkými spôsobmi.

ASCII kód

ASCII tabuľka je tabuľka špeciálnych znakov a symbolov. Na zadávanie znakov z tejto tabuľky potrebujete stlačiť klávesy Alt alebo Alt Gr a kombináciu dvoch, troch alebo štyroch čísel. Pre každý znak z tabuľky je kombinácia čísel iná.

Odmocninu pomocou ASCII kódu napíšete ak stlačíte kláves Alt (pravý Alt) a postupne budete klikať na číslice 8730 (Alt + 8730) – √. Hneď ako pustíte kláves Alt zobrazí sa znak odmocniny.

ASCII kódy môžete používať len ak máte na klávesnici aj numerickú klávesnicu. Pokiaľ ju nemáte znak odmocniny týmto spôsobom nenapíšete. Môžete ale vyskúšať ďalšie spôsoby ako znak zadať.

Mapa znakov

Pokiaľ máte počítač s operačným systémom Windows máte v ňom aj program Mapa znakov. Zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz „Mapa znakov“ a otvorte program. V tabuľke nájdite znak odmocniny, kliknite naň a výber potvrďte kliknutím na políčko „Vybrať“. Teraz kliknite na políčko „Kopírovať“. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete znak napísať a stlačte Ctrl + V – .

V programe Mapa znakov si môžete vybrať aj typ písma aby vám znak odmocniny sedel s písmom, ktoré používate v dokumente.

Kopírovanie

Klávesová skratke pre znak odmocniny nie je a rovnako ju nenájdete ani v časti „Symboly“ v textovom editore. Znak odmocniny môžete napísať aj kopírovaním. Nájdite si na internete znak odmocniny a označte ho myšou. Stlačte kláves Ctrl a kliknite na kláves C (Ctrl + C). Práve ste skopírovali znak. Teraz umiestnite kurzor na miesto, kde chcete odmocninu napísať a stlačte klávesy CtrlV (Ctrl + V).

(viac…)

Delete

Medzi množstvom klávesov na klávesnici počítača alebo notebooku nájdete aj kláves DELETE. Nájdete ju umiestnenú v hornej časti klávesnice. Môže byť na nej nápis Delete alebo len skratka Del. Či už je slovo na klávese vypísané celé alebo je tam len skratka funkcia zostáva stále rovnaká – vymazať.

Delete – vymazať

Kliknutím na kláves Delete vymažete znak, ktorý sa nachádza za kurzorom. Túto funkciu využijete hlavne pri písaní dokumentov v textových editoroch ale aj pri vyhľadávaní na internete a pod.

Ak chcete vymazať znak pred kurzorom použite kláves Backspace.

Vymazať súbory

S klávesom Delete môžete vymazať aj jednotlivé súbory alebo celé zložky. Stačí označiť súbor, ktorý chcete vymazať a kliknúť na kláves Delete. Súbory sa presunú do koša.

Ak chcete súbory vymazať natrvalo stlačte najprv kláves Shiftkliknite na Delete (Shift + Delete). Následne sa zobrazí okno s otázkou, či naozaj chcete súbor trvalo zmazať. Kliknutím na Enter súbor zmažete úplne a nepresuniete ho len do koša.

Súbor trvalo nezmažete. Existujú programy, ktoré môžu aj takto zmazaný súbor obnoviť. Ak chcete súbor natrvalo zmazať, bez možnosti obnovenia použite na to špeciálne programy. (viac…)

Ako napísať znak násobenia ×

Matematické znaky na počítačovej klávesnici nájdete v dosť obmedzenom množstve. V podstate je jedno či máte alebo nemáte numerickú klávesnicu, veľa matematických znakov a symbolov na nej nenájdete. Plus, mínus, rovná sa a lomeno. Čo ale ak potrebujete napísať matematický znak násobenia?

Klávesová skratka

Mnoho ľudí používa pre znak násobenia malé písmeno „x“. Keďže krížik je bežným znakom tejto matematickej operácie často sa nahrádza týmto písmenom. Nejde však o správny znak. Ak ale viete kde hľadať a akú klávesovú skratku použiť môžete znak násobenia napísať. Stlačte kláves Alt Gr (pravý Alt) a kliknite na kláves s písmenkom „ä“ (Alt Gr + ä) – ×.

ASCII kód

Druhý spôsob ako zadať znak násobenia je pomocou ASCII kódu. Stlačením kláves Alt alebo Alt Gr a kombináciou čísel môžete zadať množstvo špeciálnych znakov, ktoré na klávesnici nenájdete. Pre znak násobenia stlačte kláves Alt (ľavý Alt) a postupne stláčajte čísla 0215 (Alt + 0215) – ×.

Kopírovanie

Matematický znak násobenia si môžete aj skopírovať z internetových stránok a vložiť ho tam kde potrebujete. Stačí si len nájsť znak násobenia, označiť ho myšou a stlačiť klávesy Ctrl + C. Teraz presuňte kurzor tam, kde chcete napísať znak násobenia a stlačte klávesy Ctrv + V.

(viac…)

Ako napísať spätné lomítko \

Lomka je znak, ktorý sa často používa pri programovaní. Ide ale aj o dôležitý a pomerne často používaný znak aj pri písaní dokumentov a stretnete sa s ním aj vo webových prehliadačoch. Napísať klasické lomítko už asi viete. Rozmýšľali ste ale ako napísať spätné lomítko (spätnú lomku)?

Prepnutie klávesnice

Kláves so spätným lomítkom sa nachádza priamo na klávesnici. Pokiaľ používate slovenskú klávesnicu nepodarí sa vám ho pomocou klávesy napísať. Prepnite klávesnicu na anglickú a jednoduchým kliknutím na klávesu napíšete znak spätného lomítka.

Na prepnutie klávesnice na anglickú stačí kliknúť myšou na ikonu klávesnice (v pravom dolnom rohu) a vybrať potrebnú klávesnicu.

Klávesové skratky

Ak nechcete prepínať klávesnicu pre zadanie jedného znaku môžete využiť klávesové skratky. Znak spätného lomítka môžete pomocou nich napísať aj na slovenskej klávesnici.

Pri klávesových skratkách sa používajú klávesy Alt a Alt Gr. S pomocou oboch môžete znak spätného lomítka zadať.

  • Stlačte kláves „Alt Gr“ (pravý Alt) a ťuknite na kláves „q“ (Alt Gr + q) – \
  • Ak chcete použiť ľavý alt stlačte klávesy „Ctrl“ a „Alt“ (ľavý Alt) a kliknite na kláves „q“ (Ctrl + Alt + q) – \

ASCII kód

Ak máte na notebooku aj numerickú klávesnicu môžete spätné lomítko napísať pomocou ASCII kódu.

  • Stlačte ľavý Alt a postupne kliknite na číslice 92 (Alt + 9 a 2) – \

(viac…)

Čo je copyright ©

Copyright, alebo symbol písmenka C v krúžku © je pomerne bežné vidieť aj na internete. Ide o symbol autorských práv, ktorým sa dáva na vedomie, že literárne alebo umelecké dielo podlieha duševnému vlastníctvu. Pokiaľ tento symbol pri diele neuvidíte neznamená to, že sa autorský zákon na dielo nevzťahuje. Či už v diele symbol copyright je alebo nie je vždy podlieha autorskému zákonu.

Ak na internete uverejňujete vlastné diela môžete k nim pridať znak copyright ©. Aj keď sa priamo na klávesnici kláves s týmto znakom nenachádza môžete ho zapísať.

ASCII kód

ASCII je kódovacia tabuľka, pomocou ktorej môžete napísať množstvo znakov. Pre napísanie znaku pomocou ASCII tabuľky sa používajú klávesy Alt alebo Alt Gr a kombinácia čísel.

Znak copyright napíšete ak stlačíte kláves „Alt“ (pravý Alt) a postupne čísla 0169 (Alt + 0169) ©

Pokiaľ nemáte na notebooku numerickú klávesnicu tento znak sa vám napísať nepodarí.

Textový editor

Vo Worde môžete znak copyright napísať aj pomocou klávesov. Kliknite na zátvorku „ (“, teraz kliknite na písmeno „c“ a nakoniec kliknite na opačnú zátvorku „)“(znaky zadávajte bez medzery). Ak máte vo Worde zapnuté automatické opravy program napíše miesto ( c ) znak ©.

Ak používate iný textový editor znak copyright sa vám týmto spôsobom nemusí podariť napísať. V tom prípade využite tabuľku „Symboly“, ktorú nájdete v každom lepšom textovom editore. Otvorte si tabuľku a vyberte symbol copyright. Kliknite naň a potom kliknite na okienko „Vložiť“.

Mapa znakov

V operačnom systéme Windows nájdete program „Mapa znakov“. Program nájdete ak do vyhľadávacieho poľa napíšete výraz „Mapa znakov“. Otvorte ho a nájdite v tabuľke znak ©. Kliknite naň a výber potvrďte kliknutím na políčko „Vybrať“. Teraz výber potvrďte kliknutím na okienko „Kopírovať“. Umiestnite kurzor na miesto kde chcete znak copyright vložiť a skopírujte ho (podržte klávesu „Ctrl“ a kliknite na kláves „v“ – ©.

Kopírovanie

Posledným spôsobom ako © napísať je skopírovať ho. Nájdite na internete tento znak a označte ho. Stlačte klávesu „Ctrl“ a kliknite na kláves „c“ (Ctrl + c). Teraz vyberte miesto, kde chcete znak umiestniť. Stlačte klávesu „Ctrl“ a kliknite na kláves „v“ (Ctrl + v).

(viac…)

Ako napísať prehlásku ¨

Možno vám pojem prehláska nič nehovorí. Ak si na internete vyhľadáte čo to je zistíte, že ide o znak, ktorým sa jedna hláska prispôsobuje druhej. Ak si myslíte, že tieto písmená s prehláskou nepoužívame dosť sa mýlite. Jedným z týchto písmen je „ä“.  Aj keď sa u nás používa často len toto písmeno vo svete ich nájdete viac. Ako písať písmená s prehláskou?

Prehláska

Písmená nad ktorými je dvojbodka je viacero: Ä, Ö, Ü,Ë. Aj keď väčšinu z nich nepoužívame občas ich napísať musíme. Na českej klávesnici nájdete klávesu, pomocou ktorej môžete prehlásku napísať. Stačí na ňu kliknúť (vedľa klávesu Enter) a následne kliknúť na klávesu s písmenom, na ktoré ju chcete umiestniť. Na slovenskej klávesnici to ale nefunguje. To ale neznamená, že tieto písmená nemôžete napísať.

Pre, u nás najčastejšie používané písmeno s prehláskou „ä“ nájdete samostatný kláves. Nachádza sa hneď vedľa klávesu „Enter“. Stačí naň len kliknúť. Klávesom môžete napísať len malé písmeno ä, Aby ste mohli napísať veľké Ä musíte použiť ASCII tabuľku.

ASCII kód

Najlepší spôsob na napísanie veľkých alebo malých písmen Ä, Ö, Ü,Ë je použitie ASCII kódu. Stačí podržať klávesu Alt (ľavý Alt) a následne stlačiť na numerickej klávesnici kombináciu čísel.

Ä – Alt + 142

ä – Alt + 132

ë – Alt + 0235 alebo Alt + 137

Ü – Alt + 154 (viac…)

Ako napísať priemer Ø

Znak priemeru na počítačovej klávesnici nenájdete, Neznamená to ale, že ho v prípade potreby do dokumentu alebo tabuľky nemôžete napísať. Existuje niekoľko spôsobov ako znak priemeru na klávesnici napísať.

Klávesová skratka

Zadať znak priemeru klávesovou skratkou na slovenskej klávesnici sa nedá. Neexistuje. Znak priemeru ale môžete zadať ak prepnete slovenskú klávesnicu na anglickú (stlačte ľavý shift a kliknite na ľavý Alt). Na anglickej klávesnici stlačte kláves Alt a kliknite na písmeno „L“ (Alt + L). Tento spôsob ale nemusí fungovať na každej klávesnici.

ASCII kód

ASCII kód je tabuľka špeciálnych znakov. Aby ste ich mohli napísať potrebujete stlačiť kláves Alt, alebo Alt Gr a kombináciu čísel. Každý znak má inú kombináciu. Ak potrebujete napísať do dokumentu znak priemeru aj v tomto prípade musíte prepnúť klávesnicu na anglickú. Stlačte klávesu Alt (ľavý Alt) a postupne klikajte na numerickej klávesnici na čísla 0248 (Alt + 0248) – ø. (viac…)

Ctrl + A

Klávesové skratky vedie prácu na počítači výrazne zlepšiť a aj zrýchliť. Jednou z týchto skratiek je aj Ctrl+A. Aj keď ide o menej známu skratku môže vám uľahčiť prácu.

Ako funguje klávesová skratka Ctrl + A

Klávesová skratka Ctrl + A (Ctrl + a) sa používa ak chcete v používateľskom rozhraní vybrať všetko: text, obrázky, súbory, … Všetko čo vidíte na monitore počítača touto skratkou vyberiete.

Aby ste mohli vybrať celý obsah, ktorý je zobrazení v okne podržte  kláves „Ctrl“ a kliknite na kláves s písmenkom „A“ (Ctrl + A/ Ctrl + a). Hneď ako na písmeno kliknete všetok obsah sa vyberie. Čo s vyznačenými položkami urobíte je už na vás. (viac…)

Ako prepnúť klávesnicu

Prepnutie klávesnice z ENG na SVK (YZ)

Používanie slovenskej klávesnice je v našich končinách bežné. Vďaka slovenskému rozloženiu klávesnice môžete rýchlo napísať text a jednoducho (jedným kliknutím) vkladať písmená s mäkčeňmi či dĺžňami. Isto sa už ale každý z vás stretol s prípadom, kedy musel prepnúť na anglickú klávesnicu.

Anglická klávesnica

Väčšinu znakov, ktoré nie sú na klávesnici zadáte pomocou klávesových skratiek. Nie všetky znaky môžete ale napísať na slovenskej klávesnici. Práve v tomto prípade padne vhod vedieť ako rýchlo prepnúť na slovenskú klávesnicu na anglickú klávesnicu.

Ako pridať anglickú klávesnicu

Aby ste mohli prepínať na počítači medzi dvoma rozloženiami klávesnice potrebujete si jedno rozloženie pridať. Prejdite do „Systémové nastavenia“ a kliknite na ikonu „Čas a jazyk“. Vyberte možnosť „Preferované jazyky“, kliknite na aktuálne používaný jazyk a vyberte políčko „Možnosti“. Na spodku otvoreného okna uvidíte ponuku „Klávesnica“, kliknite na „Pridať klávesnicu“ a z ponuky vyberte klávesnicu, ktorú chcete. V tomto prípade anglickú (ENG).

Ak anglickú klávesnicu už pridanú máte nemusíte nič nastavovať a môžete priamo prepínať medzi klávesnicami. (viac…)