Domov » Klávesové skratky

Klávesové skratky

Klávesové skratky je označenie pre kombináciu špecifických kláves, ktoré vyvolajú špecifickú akciu. Výhody majú rôzne, ale tá hlavná je, že práca s nimi je oveľa efektívnejšia a rýchlejšia ako práca s myšou. Niektoré klávesové skratky sú univerzálne a niektoré fungujú len s niektorými programami a zariadeniami. Nižšie nájdete klávesové skratky pre počítače s operačným systémom Windows.

Ctr+CSkopíruje vybranú položku
Ctrl+VVloží skopírovanú/vybratú položku
Ctrl+XVymaže vybratú položku
Ctrl+ZVráti späť akciu
Ctrl+YZopakuje poslednú vykonanú akciu
Ctrl+AVyberie všetky položky v okne či dokumente
Ctrl+FUmožní hľadať text v dokumente či aplikácii
Ctrl+Suložiť súbor
Ctrl+šípka dopravaPresunie kurzor myši na začiatok nasledujúceho slova
Ctrl+šípka doľavaPresunie kurzor myši na začiatok predchádzajúceho slova
Ctrl+šípka dolePresunie kurzor na začiatok nasledujúceho odstavca
Ctrl+šípka horePresunie kurzor myši na začiatok predchádzajúceho odstavca
Ctrl+Shift+ľubovoľná šípkaVyberie blok textu (smer šípky určuje smer výberu)
Ctrl+ľubovoľná šípka+medzerníkSlúži k výberu položiek na ploche či v okne (smer šípky určuje smer výberu)
Ctrl+koliesko myšiZväčší/zmenší ikonu na ploche
Ctrl+EscOtvorí ponuku Start
Ctrl+ShiftPrepne rozloženie klávesnice
Ctrl+Shift+EscSpustí program Správca úloh
Ctrl+Alt+TabUmožní prepínať pomocou šípiek medzi aktívnymi programami/položkami
Ctrl+F4Zavrie aktívny dokument (len u programov, ktoré umožňujú otvorenie viacej dokumentov naraz
Ctrl+klávesnica s logom Windows+TabUmožní prepínanie medzi aktívnymi programami/dokumentami pomocou šípiek cez funkciu Aero Flip 3D
Ctrl+ShiftZmení smer čítania
Alt+EnterZobrazí vlastnosť zvolenej položky
Alt+F4Zavrie aktívnu položku alebo ukončí aktívny program
Alt+medzerníkOtvorí miestnu ponuku aktívneho okna
Alt+TabPrepína medzi otvorenými položkami
Alt+šípka horeZobrazí o úroveň vyššiu zložku v programe Prieskumník
Alt+EscPrepína medzi položkami, a to v poradí, v akom boli otvorené
Ľavý Alt+ShiftPrepnutie jazyka
Shift+DeleteOdstráni vybranú položku, bez toho, aby ju umiestnil do zložky Kôš
Shift+F10Zobrazí miestnu ponuku vybranej položky
Shift pri vložení disku do mechanikyZablokuje automatické prehrávanie disku
Shift+ľubovoľná šípkaUmožňuje výber viacej položiek na ploche/v dokumente alebo text v dokumente (smer šípky určuje smer výberu))
DeleteOdstráni vybratú položku a umiestni ju do zložky Kôš
EscZruší aktuálnu úlohu
Šípka dopravaOtvorí podponuku
Šípka doľavaZavrie podponuku
F1Zobrazí nápovedu
F2Umožní premenovanie zvolenej položky
F3Vyhľadávanie súborov a zložiek
F4V programe Prieskumník zobrazí zoznam panelu Adresa
F5Aktualizuje aktívne okno
F6Prepína medzi zobrazenými prvkami na ploche alebo v okne
F10V aktívnom programe spustí panel ponuky
/ Prečítané 0x