Domov » Posts tagged 'interpunkcia'

interpunkcia

Ako napísať Ě, ě

Písanie na počítači, na ktorom máte nastavenú slovenskú klávesnicu nie je ťažké. Ak sa ale stretnete s písmenom, ktoré sa v našej abecede nenachádza môže byť jeho napísanie ťažšie. Jedným z týchto písmen je aj písmenko, ktoré sa používa v českom jazyku „ě, Ě“.

Ako napísať e s mäkčeňom

Aby ste mohli písať písmená, ktoré sa nachádzajú v českej abecede nemusíte hneď prepínať klávesnicu na českú. Síce je to spôsob ako písmeno napísať ale existujú aj rýchlejšie a jednoduchšie spôsoby ako ě, Ě napísať na počítači.

Ak chcete napísať písmeno e s mäkčeňom stlačte najprv kláves „Shift“ a potom kliknite na kláves so znakom mäkčeňa. Keď klávesy pustíte kliknite na písmeno „e“ a zobrazí sa písmenko „ě“ (Shift + kláves s mäkčeňom + e)

Ak potrebujete napísať veľké písmeno „Ě“ stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves so znakom mäkčeňa. Potom stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves s  písmenom „e“. Hneď ako klávesy pustíte zobrazí sa veľké písmeno „Ě“ (Shift + kláves s mäkčeňom + Shift + e).

ASCII kód

ASCII tabuľka je symbol znakov a symbolov, ktoré môžete napísať pomocou ASCII kódu. Aby ste mohli napísať konkrétny znak pomocou ASII kódu budete potrebovať klávesy Alt alebo Alt Gr a kombináciu čísel, ktorú musíte zadať na numerickej klávesnici počítača. Písmená „ě, Ě“ napíšete pomocou týchto kódov

  • Malé písmeno „ě“ – stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na numerickej klávesnici na čísla 0, 2, 8, 3 (Alt + 0283) – ě
  • Veľké písmeno „Ě“ – stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na číslice 0, 2, 8, 2 (Alt + 0282) – Ě

Mapa znakov

Ak používate počítač s operačným systémom Windows máte v ňom program „Mapa znakov“. Prostredníctvom vyhľadávacieho poľa program nájdite a otvorte ho. V tabuľke nájdite písmeno, ktoré potrebujete a kliknite naň. Teraz kliknite na políčko „Kopírovať“ a pomocou kláves Ctrl + V môžete vložiť písmeno do textu na miesto kde potrebujete.

Ako napísať otáznik?

Otáznik je interpunkčné znamienko, ktoré sa píše na konci opytovacích viet. Napísať ho na počítači je celkom jednoduché a rýchle, keďže má klávesnici nájdete kláves s týmto znamienkom. Nie je to ale jediný spôsob ako ho napísať.

Klávesnica

Otáznik má na klávesnici svoj kláves. Ide o kláves, ktorý používate, keď chcete napísať čiarku. Aby ste mohli napísať toto interpunkčné znamienko stlačte najprv kláves „Shift“ a kliknite na kláves s čiarkou „Shift + ,“. Hneď ako kliknete na kláves s čiarkou zobrazí sa otáznik ?.

Ak používate anglickú klávesnicu otáznik napíšete podobným spôsobom, Pri tomto rozložení klávesnice ale kliknite na kláves, na ktorom sa nachádza lomítko a pomlčka (v anglickej klávesnici sa tento kláves používa na zadanie lomítka). Stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves s otáznikom: Shift + / –  ?

ASCII kód

Otáznik môžete napísať aj pomocou ASCII kódu. Pri zadávaní znakov pomocou tohto kódu sa používajú klávesy „Alt“ alebo „AltGr“ a kombinácia čísel. Vďaka ASCII tabuľke tak môžete napísať množstvo znakov a symbolov. Aby ste mohli napísať znamienko otáznik stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na numerickej klávesnici na čísla 6 a 3: Alt + 63 – ? (viac…)

Ako napísať apostrof ’ na klávesnici

Napísať apostrof  na klávesnici, môže byť pre niekoho orieškom kvôli jeho zámene s podobne vyzerajúcimi znakmi. Apostrof patrí medzi interpunkčné znamienka, ktoré môžete nájsť v názvoch zahraničných značkách a názvoch a celkovo v angličtine. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako môžete napísať apostrof .

Najjednoduchší zápis

Ak máte slovenskú klávesnicu, tak apostrof na nej nenájdete, ale môžete ho jednoducho napísať, a to tak, že stlačíte a podržíte pravý Alt (na niektorých klávesniciach označený ako AltGr) a krátko stlačte klávesu P.

Ak, ale máte českú klávesnicu tak strojovú verziu apostrofu môžete nájsť priamo na vašej klávesnici. Pri Entere by ste mali nájsť klávesu, na ktorej sa nachádza | (zvislá čiara), \ (lomítko), ¨ (prehláska). Stlačte a podržte Shift a stlačte túto klávesnicu a apostrof máte napísaný.

(viac…)