Domov » Posts tagged 'velké písmeno'

velké písmeno

Ako napísať Š

Písanie mäkčeňov, dĺžňov alebo dvojbodiek na klávesnici môže byť niekedy problematické. Aj keď značná časť písmen s mäkčeňmi na klávesnici je môže byť problém s ostatnými písmenami prípadne s písaním veľkých písmen s mäkčeňom.

Písmeno Š

Napísať písmeno „Š“ na klávesnici nie je problém. Záleží to ale dosť od toho či chcete napísať veľké „Š“ alebo malé „š“.

Malé písmenko „š“ má na klávesnici svoj kláves. Ak používate notebook nájdete ju pri číslici „3“. Nemusíte nič stláčať, len kliknite na konkrétnu klávesu.

Ak chcete napísať veľké „Š“  môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi.

Podržte klávesu „Shift“ a kliknite na klávesu zo znakom mäkčeňa. Na rovnakej klávese sa nachádza aj znak rovná sa („=“), plus („+“) a čiarky. Keď klávesy pustíte nič sa nestane, mäkčeň sa zobrazí až keď kliknete na písmeno „S“. Veľké písmeno zapíšete ak podržíte kláves „Shift“ a kliknete na písmenko „s“ – Š.

Na niektorých typoch notebookov môžete miesto klávesy „Shift“ podržať stlačenú klávesu „Alt Gr“ a následne kliknúť na klávesu so znakom mäkčeňa. Pre napísanie veľkého písmena pokračujte ako zvyčajne.

ASCII kód

  • stlačte Alt a čísla 0138 (Alt + 0138) – veľké Š
  • stlačte Alt a kombináciu čísel 154 (Alt + 154) – malé š

(viac…)