Domov » Posts tagged 'zátvorky'

zátvorky

Ako napísať špicaté zátvorky < >

Bežná klávesnica na počítači alebo notebooku obsahuje množstvo písmen a znakov. Aj napriek tomu občas natrafíte na znak, ktorý sa na klávesnici nenachádza. Jedným z týchto znakov sú aj špicaté zátvor alebo „zobáčik“.

Pri písaní dokumentov si bežne vystačíte s oblými, prípadne hranatými zátvorkami. So špicatými zátvorkami (<, >) sa bežne v textoch nevyskytujú. Častejšie sa s nimi stretnete v matematike, kde slúžia ako znak „väčší“ alebo „menší“.

ASCII kód

Napíšte špicatú zátvorku < môžeme stlačiť Alt + 60. Napíšte obrátenú zátvorku > stlačením kombinácie klávesov Alt + 62.

 

Klávesové skratky

Pri zadávaní znakov prostredníctvom klávesových skratiek sa často používajú klávesy Alt (ľavý Alt) alebo Alt Gr (pravý Alt). Stlačením jednej z týchto kláves a ďalšími klávesmi s písmenami alebo číslami zadáte konkrétny znak.

Ak potrebujete napísať špicatú zátvorku alebo znak „menej ako“ (<) stlačte pravý Alt (Alt Gr) a kliknite na kláves so symbolom „&“ (ampersant) (Alt Gr + &). Hneď ako kliknete na posledný znak, zobrazí sa špicatá zátvorka v dokumente na mieste, kde máte kurzor „<“.

Opačnú špicatú zátvorku, alebo znak „viac ako“ zapíšete podobne. Stlačte kláves Alt Gr a kliknite na kláves s písmenom „y“ (Alt Gr + y). Po kliknutí na písmeno „y“ sa zobrazí opačná špicatá zátvorka „>“.

Kombinácia týchto klávesov nie je jediný spôsob ako špicaté zátvorky napísať. Môžete použiť aj inú kombináciu klávesov.

  • Stlačte Alt Gr a klávesu, ktorou zadávate čiarku „,“ (nachádza sa hneď nad Alt Gr). Takto sa vám podarí napísať znak „<“
  • Opačnú špicatú zátvorku napíšete ak stlačíte kláves Alt Gr a kláves, ktorým zadávate bodku „.“. Touto kombináciou kláves napíšete „>“.

(viac…)

Ako napísať guľaté zátvorky ( )

Na počítačovej klávesnici môžete napísať množstvo znakov alebo symbolov. Nie vždy ale stačí len kliknúť na konkrétnu klávesu. Pomocou niektorých kláves môžete napísať viac znakov. Aby ste ich ale mohli zadať potrebujete poznať kombináciu správnych kláves.

Existuje niekoľko typov zátvoriek. Zložené, hranaté alebo guľaté. Najjednoduchšie napíšete guľaté zátvorky, ktoré nájdete zobrazené aj na klávesnici. Bežne ich ale nenapíšete. Ako napísať guľaté zátvorky?

Klávesové skratky

Najrýchlejší spôsob ako napísať guľaté zátvorky je pomocou klávesy Shift. Stlačte ju a kým ju držíte kliknite na klávesu, kde je znázornená zátvorka. Na rovnakej klávese sa nachádza aj písmeno „ä“ (Shift + ä). Okamžite napíšete ľavú zátvorku „ ( “.

Pravú zátvorku napíšete podobným spôsobom. Nájdete ju ale o klávesu nižšie,. Je na nej aj písmenko „ň“. Stlačte klávesu Shift a „ň“ a hneď napíšete pravú guľatú zátvorku „ ) “ (Shift + ň)

ASCII kód

Pomocou ASCII kódu môžete napísať aj znaky, ktoré na klávesnici nenájdete. Každý znak má vlastný číselný kód, ktorý keď zadáte zapíšete konkrétny znak. Kód pozostáva z kombinácie rôznych čísel, ktoré musia byť zadávané na numerickej klávesnici a tlačidiel Alt alebo Alt Gr. Guľaté zátvorky pomocou tohto kódu zapíšete stlačením Alt a čísel 40 (Alt + 40) alebo Alt a číslami 41 (Alt + 41).

Anglická klávesnica

Ak používate anglickú klávesnicu a nechce sa vám prepínať na slovenskú pravú guľatú zátvorku napíšete stlačením kláves Shift a čísla 9 (Shift + 9). Pravú okrúhlu zátvorku zapíšete stlačením klávesy Shift a čísla 0 (Shift + 0). (viac…)

Ako sa píšu hranaté zátvorky

Hranaté zátvorky sú hneď po klasických guľatých zátvorkách druhým najpoužívanejším typom tohto znaku. Tento špeciálny znak sa vo väčšine prípadov používa pri programovaní. Zátvorky, ako také sa využívajú na ohraničenie textov alebo na zvýraznené určitých výrazov. V prípade tejto zátvorky je často používaná v slovníkoch. Poďme sa pozrieť na to, ako napísať tento špeciálny znak.

Najjednoduchší spôsob zápisu znaku pomocou klávesy pravý Alt

Najjednoduchší a najmenej komplikovaný spôsob je pomocou klávesy pravý Alt (AltGr), ktorú nájdeme úplne dole pri medzerníku. Postup je nasledovný:

  1. Stlačíte a podržíte pravý Alt (AltGr).
  2. Potom krátko zatlačte písmeno F pre [ a písmeno G pre ].

(viac…)