Domov » Znaky na klávesnici

Znaky na klávesnici

Kláves F7

Na každom počítači nájdete funkčné klávesy. Nachádzajú sa úplne hore na klávesnici a majú označenie F1 až F12. Tieto klávesy plnia rôzne užitočné funkcie. Kým niekto ich využíva pravidelne iní o ich funkcii nemajú ani poňatie. V tomto článku vám povieme, na čo môžete využiť funkčný kláves F7

Kontrola pravopisu

Kláves F7 je funkčný kláves, ktorý sa využíva najčastejšie na kontrolu pravopisu v dokumente. Ak píšete dokument v textovom editore kliknite na kláves F7 čím spustíte kontrolu pravopisu a gramatiky. Týmto spôsobom funguje kláves F7 v programoch od spoločnosti Microsoft (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook a ďalšie)

Prehliadanie Caret

Ak používate internetové prehliadače Google Chrome, Internet Explorer. Microsoft Edge alebo Brave máte prehliadač, ktorý podporuje funkciu Caret Browsing. Ide o alternatívny spôsob prezerania a čítania internetových stránok. Môžete ho využiť ak vám nefunguje myš alebo trackpad. Pri Caret Browsing sa používajú smerové klávesy či klávesy so šípkami.

Funkciu Caret Browling v prehliadači zapnete kliknutím na kláves F7.

Klávesové skratky s klávesom F7

Kláves F7 môžete použiť aj v kombinácii s ďalšími klávesmi. Vytvorené klávesové skratky majú funkcie, ktoré môžete kedykoľvek využiť.

  • Alt + F7 – vyhľadanie ďalšej pravopisnej a gramatickej chyby v dokumente. Vždy keď klávesy stlačíte zobrazí vám ďalšiu chybu v dokumente.
  • Ctrl + F7 – klávesová skratka na posúvanie okna v programe Excel (od Microsoft). Stlačením kláves v programe Excel sa kurzor myši zmení na šípky, pomocou ktorých môžete posúvať okno.
  • Shift + F7 – klávesová skratka, ktorú využijete pri písaní dokumentov. Po kliknutí na klávesy sa v dokumente vo vedľajšom okne zobrazia synonymá pre slovo, ktoré ste zvýraznili. Touto klávesovou skratkou otvoríte synonymický slovník len v kancelárskych programoch od Microsoftu (Word, PowerPoint,…).

Kláves F2

Funkčné klávesy nájdete na každej klávesnici v hornej časti. Každý z klávesov F1 až F12 zodpovedá konkrétnej úlohe, ktorú na počítači bežne vykonávate. Môžete pomocou nich upravovať jas, tlačiť dokumenty alebo ukladať súbory. Používanie funkčných klávesov vám tak môže ušetriť čas, ktorý by ste venovali zadaniu konkrétnej úlohy na počítači.

Kláves F2

Kláves F2 nájdete v hornej časti klávesnice medzi funkčnými klávesmi. Samotnú klávesu môžete využiť na rýchle premenovanie súboru či priečinku v počítači. Stačí len myškou kliknúť na súbor, ktorý chcete premenovať, kliknúť na kláves F2 a premenovať súbor alebo celý priečinok.

Ak sa lepšie pozriete na kláves F2 nájdete tam aj ikonu pre nastavenie jasu počítača. Aby ste mohli znížiť jas na PC pomocou tejto klávesy stlačte najprv kláves Fn a následne stlačte kláves F2 (Fn + F2). Jas obrazovky sa bude znižovať. Na zvýšenie jasu použite kláves F3.

Kláves F2 vo Worde

Kláves F2 môžete využiť aj pri práci v textovom editore Word. Stlačením klávesu Ctrl a kliknutím na kláves F2 (Ctrl + F2) otvoríte náhľad tlače v programe Word.

Kláves Esc (escape)

Na každej klávesnici nájdete kláves označení ako Esc alebo Escape. Tento kláves často nepoužívame aj napriek tomu sa vám zíde a je dobré, že sa na klávesnici nachádza. Ako a kedy použiť kláves Esc?

Názov klávesu Esc alebo Escape v preklade znamená únik. V počítačovej terminológii skôr ukončenie. Ak stlačíte kláves Esc ukončíte akciu, ktorú ste na počítači spustili. Zastavíte spustené programy a aplikácie.

Kláves Esc môžete využiť aj v internetových prehliadačoch. Stlačením Esc zastavíte načítanie webovej stránky.

Klávesové skratky

Samotný kláves Esc slúži na zastavenie, ukončenie spustenej akcie. Ak ho ale použijete s inými klávesmi vyvoláte iné akcie

Ctrl + Esc – stlačte kláves Ctrl a kliknite na kláves Esc. Touto klávesovou skratkou otvoríte ponuku „Štart“ (Ctrl + Esc).

Alt + Esc – stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a kliknite na kláves Esc. Touto klávesovou skratkou môžete prepínať medzi otvorenými programami. Ak ich máte spustených viac stačí ak budete držať kláves „Alt“ a klikať na kláves Esc do doby, kým sa vám nezobrazí program, ktorý potrebujete.

 

Tlačidlo Delete

Klávesa delete patrí medzi systémové navigačné klávesy, nachádza sa v pravej hornej časti klávesnice. Klávesa sa používa na vymazanie znakov na pozícii kurzora počas písania. Stlačením klávesy Delete odstránite vybranú položku a umstíte ju do koša.

Tlačidlo Delete je súčasťou obľúbené klávesovej skratky CTRL+Alt+Delete. Pre Windows sa stlačením klávesov Ctrl + Alt + Del spustí Zabezpečenie systému Windows, ktoré vám umožní uzamknúť počítač, prepnúť na iného používateľa, odhlásiť sa, spustiť Správcu úloh alebo vypnúť / reštartujte počítač. Vo Windows XP a starších spúšťa klávesová skratka Správca úloh. (viac…)

Ako napísať percento %

Znak percenta sa väčšinou spája a má najväčšie využitie v matematike. Taktiež znak percenta je oficiálna skratka pre promile.

Jednoduchý zápis pomocou Shift

Znak percenta sa nachádza priamo na klávesnici.  Nájdete ho v druhom riadku od vrchu v pravej časti klávesnice. Na jeho zápis stlačte a podržte Shift a krátko zatlačte klávesu pre percento (spolu s percentom sa na klávese nachádza znamienko = ). Poprípade stlačte klávesu Shift + rovná sa =

 

Použitie ASCII kódu

Percento môžete zapísať aj pomocou ASCII kódu, bohužiaľ na tento zápis potrebujete numerickú časť klávesnice. Zápis je nasledovný, stlačte a podržte ľavý Alt (pri medzerníku). Zatiaľ, čo budete držať ľavý Alt vyťukajte na numerickej časti klávesnice číslo 37 a pustite Alt.

(viac…)

Ako sa píšu hranaté zátvorky

Hranaté zátvorky sú hneď po klasických guľatých zátvorkách druhým najpoužívanejším typom tohto znaku. Tento špeciálny znak sa vo väčšine prípadov používa pri programovaní. Zátvorky, ako také sa využívajú na ohraničenie textov alebo na zvýraznené určitých výrazov. V prípade tejto zátvorky je často používaná v slovníkoch. Poďme sa pozrieť na to, ako napísať tento špeciálny znak.

Najjednoduchší spôsob zápisu znaku pomocou klávesy pravý Alt

Najjednoduchší a najmenej komplikovaný spôsob je pomocou klávesy pravý Alt (AltGr), ktorú nájdeme úplne dole pri medzerníku. Postup je nasledovný:

  1. Stlačíte a podržíte pravý Alt (AltGr).
  2. Potom krátko zatlačte písmeno F pre [ a písmeno G pre ].

(viac…)