Domov » Klávesové skratky

Klávesové skratky

Kláves Shift

Na každej klávesnici nájdete špeciálne klávesy, ktoré vám sprístupnia niektoré funkcie na počítači. Jedným z týchto klávesov je aj kláves Shift. Denne ho používate a pritom si to možno ani neuvedomujete. Kláves Shift patrí do kategórie tzv modifikačných klávesov, teda klávesov, ktoré po stlačení s ďalším klávesom vykonajú špeciálnu akciu. Aká je funkcia tohto klávesu a na čo všetko ho môžete použiť?

Kláves Shift nájdete na klávesnici dvakrát, na začiatku a na konci druhého riadku od spodku. Na pravej strane je na klávese znak šípky, na konci zas nápis Shift aj so šípkou. Oba klávesy fungujú rovnako. Dva klávesy Shift uľahčujú písanie na klávesnici obidvoma rukami.

Najčastejšie sa kláves Shift spája s písaním veľkých písmen. Ak chcete napísať veľké písmeno musíte stlačiť a podržať kláves Shift a kliknúť na písmeno, ktoré chcete napísať. Pokiaľ máte zapnutý Caps Lock a píšete veľkými písmenami stlačením klávesu Shift a kliknutím na konkrétne písmeno ho napíšete ako malé.

Tento kláves využijete aj keď chcete písať číslice, ktoré máte na klávesoch spolu s ďalšími písmenami a znakmi. Bez použitia klávesu Shift napíšete písmeno „š“ ak ale stlačíte kláves Shift a kliknete na rovnaký kláves napíšete číslicu „3“.

To isté platí aj pre klávesy. Ak potrebujete napísať písmeno s mäkčeňom stlačíte kláves Shift a kliknete na kláves s dĺžňom a na koniec na kláves s konkrétnom písmenom. Na písanie zátvoriek, dvojbodiek alebo výkričníka tiež potrebujete mať stlačený kláves Shift. (viac…)

Klávesová skratky Ctrl + J

Klávesových skratiek existuje množstvo. Asi nik si nedokáže zapamätať všetky skratky ale stačí ak si zapamätáte tie, ktoré aj využijete. Ak často sťahujete z internetu či už programy, filmy alebo aplikácie určite sa vám zíde klávesová skratka Ctrl + J. Jej využitie tu ale nekončí.

Internetový prehliadač

Stlačením klávesov Ctrl a J otvoríte v internetovom prehliadači okno sťahovania. Ak práve niečo sťahujete môžete si pozrieť ako dlho sa ešte daný program bude sťahovať prípadne koľko MB sa už stiahlo, alebo sa ešte má stiahnuť.

Klávesovú skratku Ctrl + J môžete použiť aj v iných programoch. V každom z nich má inú funkciu.

Microsoft PowerPointj

Ak použijete klávesovú skratku Ctrl + J v programe PowerPoint môžete zarovnať text alebo ho rovnomerne rozmiestniť po celej obrazovke.

Textový editor (Word)

V textovom editore môžete klávesovú skratku Ctrl + J využiť v aktuálnom riadku na rozloženie slov rovnomerne v celom riadku. Slová budú rozmiestnené od ľavého po pravý okraj strany.

Klávesová skratka takto funguje vo väčšine textových editorov vrátane programu Word. Nemusí ale fungovať vo všetkých.

Klávesová skratka Alt + F4

Používaním klávesových skratiek je práca na počítači rýchlejšia a efektívnejšia. Nemusíte poznať všetky klávesové skratky, stačí ak poznáte len tie, ktoré aj často využijete. Jednou z nich je aj klávesová skratka Alt + F4.

Klávesová skratka Alt + F4 okamžite zavrie aplikáciu čo program, ktorý práve používate. Či už hráte hru, vyplňujete tabuľku v Excely alebo surfujete na internete, ak stlačíte klávesy Alt a F4 zavriete otvorený program.

Alt + F4 verzus Ctrl + F4

Na prvý pohľad sa môže zdať, že klávesové skratky Ctrl + F4Alt + F4 majú rovnaký účinok. Nie je to ale tak. Stlačením klávesov Ctrl + F4 zatvoríte okno prehliadača alebo programu, ktoré práve používate. Klávesovou skratkou Alt + F4 zavriete celý program.

Klávesová skratka Alt + F4 nefunguje

Na niektorých typoch  alebo multifunkčných klávesniciach nemusí klávesová skratka Alt + F4 fungovať. Ak chcete zavrieť program, ktorý práve používate musíte okrem spomínaných kláves stlačiť aj kláves Fn.  Klávesová skratka pre ukončenie programu, ktorý používate je tak Alt + Fn + F4.

21 najpoužívanejších klávesových skratiek

Klávesové skratky vedia prácu na počítači výrazne zjednodušiť a aj zrýchliť. Miesto toho aby ste na zadanie niektorých príkazov chytali myš môžete ich vykonať aj prostredníctvom klávesovej skratky. Poznať všetky skratky môže byť náročné pokiaľ ale poznáte tie, ktoré sa najčastejšie používajú môže byť práca na počítači efektívnejšie.

Najpoužívanejšie klávesové skratky

S klávesovými skratkami môžete pracovať v internetových prehliadačoch, textových editoroch a aj v operačnom systéme Windows. Ktoré sú najpoužívanejšie klávesové skratky?

Ctrl + Cskopírovanie textu

Ctrl + V – vloženie textu, ktorý ste skopírovali

Ctrl + Avybratie celého textu na stránke

Ctrl + F – vyhľadávanie textu / slova

Ctrl + P – príkaz pre tlač

Ctrl + Suloženie dokumentu, tabuľky, prezentácie,….

Ctrl + Esc – otvorenie ponuky Štart

Klávesové skratky pre internetové prehliadače

Aj v internetových prehliadačoch môžete používať klávesové skratky. Skratky, ktoré vám spomenieme v tomto článku fungujú v najpoužívanejších prehliadačoch ako Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox a Opera.

Ctrl + N – otvorenie nového okna prehliadača

Ctrl + T – otvorenie novej karty

Ctrl + Tab – prepínanie medzi kartami v aktívnom okne prehliadača (kláves Tab môže byť v niektorých notebookoch označený aj dvoma šípkami).

Ctrl + S – rýchle uloženie aktívneho okna v prehliadači

Ctrl + H – otvorenie histórie prehliadania (viac…)

Klávesová skratka Ctrl + X

Poznať klávesové skratky sa rozhodne oplatí. S ich pomocou môžete napísať špeciálne znaky alebo symboly alebo zadať úlohu, ktorá sa má vykonať. Jednou z užitočných klávesových skratiek je aj skratka Ctrl + X, ktorá slúži na vystrihnutie označeného textu alebo obrázku.

Klávesová skratka Ctrl + X – na čo funguje

Ak potrebujete odstrániť časť textu alebo ho presunúť na iné miesto môžete na to použiť klávesovú skratku Ctrl + X. Stačí ak text alebo obrázok označíte myšou a, stlačíte kláves „Ctrl“ a kliknete na kláves s písmenom „X“. Vyznačená časť textu sa vystrihne a uloží do schránky.

Text v schránke môžete následne vložiť na miesto, kde ho potrebujete. Pre vloženie vystrihnutej časti stlačte kláves „Ctrl“ a kláves s písmenom „V“ (Ctrl + V). Vystrihnutá časť textu zostáva v schránke do doby kým nedôjde k jej prepísaniu inou položkou.

Rovnakým spôsobom môžete z dokumentu vystrihnúť aj obrázok, tabuľku alebo čokoľvek iné čo v dokumente nechcete mať.

Klávesovú skratku pre vystrihnutie (odstránenie) textu alebo obrázku z dokumentu môžete rovnakým spôsobom využiť aj v iných kancelárskych programoch ako Excel alebo PowerPoint.

Ctrl + X a operačný systém Mac

V počítačoch s operačným systémom Mac môžete vystrihnúť časti textu či obrázky pomocou klávesovej skratky Command + X.

Ctrl + X a mobilné telefóny

V mobilných telefónoch, ktoré podporujú klávesové skratky môžete príkaz Ctrl + X tiež použiť. Aj v týchto zariadeniach funguje rovnako – vystrihnutie (odstránenie) časti dokumentu a uloženie vystrihnutej časti do schránky.

Ctrl + Z

Ak ste náhodou vystrihli časť textu, ktorú chcete v dokumente ponechať použite klávesovú skratku, ktorá vráti predchádzajúci príkaz. Klávesovou skratkou Ctrl + Z vrátite vystrihnutú časť na pôvodné miesto.

Klávesová skratka Ctrl + X nefunguje

Pokiaľ v dokumente klávesová skratka Ctrl + X nefunguje ide pravdepodobne o text, ktorý sa nedá upraviť. Povoľte úpravy dokumentu a klávesová skratka bude fungovať.

 

 

Ako na klávesnici napísať meter štvorcový m² a meter kubický m3

Na klávesnici nájdete klávesy s písmenami aj číslami. Ak ale chcete zadať špeciálny znak alebo symbol, prípadne zadať výraz z matematiky musíte siahnuť po klávesových skratkách alebo ASCII tabuľke. Napísať na počítači meter štvorcový alebo meter kubický môže byť ťažké. Pokiaľ ale viete ako na to zvládnete to.

Klávesová skratka

Pomocou klávesových skratiek napíšete množstvo špeciálnych znakov a symbolov. Stačí len poznať správnu kombináciu klávesov a napísať meter štvorcový alebo meter kubický v matematickom výraze nie je ťažké.

Napíšte výraz m2 alebo m3 a číslicu označte myšou. Stlačte klávesy Ctrl + Shift + + a číslica sa zobrazí nad úrovňou písmena „m“ menšia – m2, m3.

Táto klávesová skratky funguje v textových editoroch a zapína funkciu „horný index“. Ak chcete ďalej pokračovať v písaní dokumentu musíte túto funkciu vypnúť.

ASCII tabuľka

Pomocou ASCII tabuľky môžete napísať znaky, ktoré na klávesnici nenájdete ale aj tie, na ktoré klávesové skratky neexistujú. Aby ste mohli ASCII tabuľku využívať a zadávať pomocou nej rôzne znaky a symboly potrebujete numerickú klávesnicu. Na zadanie konkrétneho znaku potrebujete kláves „Alt“ kombináciu troch alebo štyroch číslic.

Pre napísanie metra štvorcového napíšte písmeno „m“. Potom stlačte kláves „Alt“ a postupne klikajte na číslice 2, 5 a 3 (Alt + 253). Hneď ako kláves „Alt“ pustíte zobrazí sa . (viac…)

Ako rýchlo zamknúť PC

V práci ale aj doma od počítača často odbiehame. V tomto prípade príde vhod vedieť ako rýchlo zamknúť počítač. Ak si počítač zamknete bude pre neoprávnené osoby ťažšie dostať sa do vášho zariadenie, zabránite aj nazeraniu do vašej práce či jej náhodnému, nechcenému zmazaniu.

Existuje niekoľko spôsobov ako počítač rýchlo zamknúť bez toho aby ste si museli zavrieť otvorené programy, webové stránky či uložiť rozrobenú prácu a následne počítač vypnúť.

Klávesové skratky

Pokiaľ máte v počítači na svojom profile nastavené heslo môžete ho jednoducho a rýchlo zamknúť pomocou klávesovej skratky. Stlačte kláves Windows (logo Windows) a kliknite na kláves L (Win + L). Počítač sa hneď zamkne.

Pre odomknutie a získanie prístupu stačí ak znova zadáte svoje heslo. Všetky otvorené programy a rozpracované práce budú v takom stave ako ste ich nechali a môžete pokojne pokračovať v práci. Najradšej pre rýchle vypnutie PC používam skratku Alt + F4. (viac…)

Alt + Tab

Ak používate klávesové skratky isto viete, že uľahčujú prácu na počítači. Poznať ale všetky klávesové skratky je takmer nemožné. Dnes vám predstavíme jedno z nich, ktorá vám prácu na počítači zjednoduší. Klávesovú skratku Alt + Tab niektorí možno poznajú a aj ju používajú.

Klávesová skratka Alt + Tab

Ak máte pri práci na počítači často otvorených viac aplikácií a potrebujete medzi nimi prepínať možno používate myš. Klávesová skratka Alt + Tab vám umožní prepínať medzi otvorenými aplikáciami bez toho aby ste po myši siahli.

Aby ste prepli medzi otvorenými aplikáciami stlačte kláves Alt (môže byť aj Alt Gr) a kliknite na kláves Tab – Alt + Tab (prípadne Alt Gr + Tab)

Nie každý notebook či klávesnica počítača má kláves Tab aj označený, určite ju ale nájdete. Nachádza sa vľavo na klávesnici, hneď vedľa klávesu Q.

Ak máte otvorených viac aplikácií môžete medzi nimi pomocou klávesovej skratky „Alt + Tab! prepínať. Stlačte kláves Alt a kliknite na kláves Tab. Ak kliknete na kláves Tab viackrát bude sa aktívne okno presúvať medzi otvorenými aplikáciami. Hneď ako pustíte kláves Alt zobrazí sa vám aplikácia (program) ktorú ste si vybrali.

Ak máte otvorených napríklad 10 programov a chcete zobraziť program, ktorý ste náhodou preskočili nemusíte klikať na kláves Tab 10 krát aby ste sa dostali na program, ktorý chcete otvoriť. Ak stlačíte klávesy „Alt + Shift + Tab“ bude sa aktívne okno posúvať opačným smerom.

Vypnutie/zapnutie klávesovej skratky Alt + Tab

Ak vám táto klávesová skratka nefunguje máte ju pravdepodobne v počítači vypnutú. Zapnúť, upraviť alebo aj vypnúť ju môžete vo Windowse.

  • Otvorte systémové nastavenia (stlačte klávesy Win + I).
  • Z pravej strany panela kliknite na okienko „Systém“.
  • V ďalšom okne vyberte položku „Multitasking“. Nájdete ju v ľavej časti okna.
  • Nájdite políčko Alt + Tab a otvorte políčko s možnosťami.

Z ponuky, ktorá sa vám rozbalí si môžete vybrať koľko kariet sa má zobrazovať (3, 5, všetky) alebo môžete túto skratku vypnúť ak zakliknete „Nezobrazovať karty“.

Ak máte starší operačný systém Windows (Win 10, Win 8,…) bude sa ponuka Alt + Tab mierne líšiť.

Klávesová skratka Alt + F4

Klávesové skratky vám môžu prácu na počítači zlepšiť a aj skrátiť. Miesto presúvania kurzora a vykonania konkrétnej akcie ju môžete vykonať pomocou klávesnice a konkrétnej klávesovej skratky. Jednou z klávesových skratiek, ktorú možno nepoznáte ale určite sa vám zíde je aj „Alt + F4“.

Funkčné klávesy

Funkčné klávesy nájdete na každej klávesnici. Ich označenie je od F1 až po F12.  Každý z týchto klávesov má na starosti niečo iné. Ak ich použijete v kombinácii s ďalším klávesom ich funkcia sa zas zmení.

Klávesová skratka Alt + F4

Kláves „F4“ sa najčastejšie používa v kombinácii s klávesom „Alt“ (pravý Alt). Stlačením týchto dvoch klávesov okamžite vypnete aktívny program, aplikáciu alebo aktívnu položku v počítačoch s operačným systémom Windows. Či už práve píšete vo Worde, vypĺňate tabuľu v programe Excel, hráte hru alebo surfujete na internete, hneď ako stlačíte tieto dva klávesy ukončíte všetko, čo práve na PC robíte.

Ctrl + s

Klávesové skratky najčastejšie používate ak potrebujete napísať špeciálny znak, ktorý sa na klávesnici nenachádza. Klávesové skratky ale majú viacero využití. Ak poznáte príslušnú kombináciu a viete aké klávesy stlačiť môžete kopírovať objekty, vkladať ich, prepínať medzi stránkami a mnoho ďalšieho. Jednou z týchto skratiek je aj Ctrl + S. Viete na čo vám táto klávesová skratka poslúži?

Ako funguje klávesová skratka Ctrl + S

Klávesovú skratku Ctrl + s využijete pri hlavne ak pracujete s dokumentmi. Stlačením klávesy Ctrl a následným kliknutím na kláves s písmenom „s“ uložíte otvorený dokument alebo zmeny, ktoré ste v ňom vytvorili.

Word

Ak píšete dokumenty môžete ich uložiť stlačením klávesy Ctrl a kliknutím na písmeno „s“ (Ctrl + s). Pokiaľ máte otvorený nový dokument, ktorý ešte nebol uložení zobrazí sa vám po kliknutí na túto klávesovú skratku okno „Uložiť ako“. Teraz môžete vybrať priečinok do ktorého sa má dokument uložiť, vybrať názov a príponu súboru.

Ak dokument už bol uložení a urobili ste v ňom len nejaké zmeny klávesovou skratkou Ctrl + s uložíte zmeny v dokumente.

Excel

Rovnako ako v textovom editore môžete skratku Ctrl + s použiť aj v ďalšom programe Microsoft Office v Excely. Pomocou skratky môžete ukladať nové tabuľky, alebo uložiť aktuálnu tabuľku so zmenami, ktoré ste v nej urobili. (viac…)