Domov » Posts tagged 'PSČ'

PSČ

Pevná medzera a nezlomiteľná medzera

Nie je medzera ako medzera. Isto ste si to všimli pri písaní dokumentov, kedy na konci riadku môže dôjsť k rozdeleniu dvoch slov, ktoré by podľa pravopisu mali byť spolu. Ide hlavne o písanie telefónnych čísel, PSČ, predložiek alebo titulov pred menom. V tomto prípade príde vhod vedieť ako napísať pevnú alebo nezlomiteľnú medzeru.

Rozdiel medzi pevnou a nezlomiteľnou medzerou

Rozdiel medzi pevnou a nezlomiteľnou medzerou na prvý pohľad v dokumente nezbadáte, čo ale neznamená že nie je.

  • Pevná medzera – má konštantnú šírku. Ak zarovnáte dokument do bloku šírka pevnej medzery sa nezmení a bude stále rovnaká.
  • Nezlomiteľná medzera – šírka medzery je flexibilná. Pri zarovnaní do bloku sa roztiahne spolu s ďalšími medzerami.

Ako napísať pevnú/nezlomiteľnú medzeru

Automatické opravy

Väčšina textových editorov obsahuje funkciu automatických opráv. Ak máte túto možnosť zapnutú bude program automaticky nahrádzať bežnú medzeru pevnou alebo nezlomiteľnou medzerou. Automatickú opravu si môžete zapnúť priamo v dokumente. Otvorte dokument, prejdite do časti „Súbor“ a kliknite na políčko „Možnosti“. Tu si môžete automatické opravy zapnúť.

V textovom editore Word

Za slovo, ktoré sa nachádza na konci riadku a chcete ho spojiť nezlomiteľnou medzerou umiestnite kurzor a kliknite na kláves „Delete“. Spojíte slovo na konci riadku so slovom na začiatku druhého riadku. Teraz stlačte klávesy Ctrl + Shift a kliknite na medzerník. Hneď ako klávesy pustíte vytvoríte medzi slovami nezlomiteľnú medzeru.

Druhou možnosťou ako napísať nezlomiteľnú medzeru je:

Kurzor dajte na koniec riadku a kliknite na „Delete“. Po spojení slov podržte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a na numerickej klávesnici kliknite postupne na čísla 0, 1, 6, 0 (Alt + 0160).

(viac…)