Domov » Posts tagged 'euro'

euro

Ako napísat znak Eura €

Mena Euro sa označuje znakom, ktorý sa na bežnej klávesnici nenachádza. Euro má znak €, ktorý však treba vedieť napísať. Vieme ho napísať rôznymi spôsobmi. Niektoré sú univerzálne a vieme ich použiť v akejkoľvek situácii, niektoré už tak univerzálne nie sú. Všetky typy napísania eura sú primitívne a nie je treba sa báť ho napísať.

Znak € pomocou klávesy ľavý alt a ctrl

  1. Stlačte ľavý Alt a Ctrl (pri medzerníku) a držte ich.
  2. Zatiaľ, čo držíte tieto klávesy, stlačte klávesu E. Týmto napíšete znak Eura, keď stlačíte viackrát klávesu E dôjde k násobeniu zápisu znaku eura.

Zápis pomocou Alt Gr alebo pravého Alt

  1. Napravo pri medzerníku nájdete klávesu ALT Gr (ak ju nemáte dá sa to aj pomocou pravého Altu)
  2. Počas toho, ako držíte klávesu, stlačte klávesu E.

ASCII kód pre €

  1. Stlačte klávesu ľavý Alt (pri medzerníku) a držte ho.

Následne na numerologickej klávesnici vyťukajte 0128. Nutnosťou pre tento zápis je mať numerologickú klávesnicu, ktorá ale na menších laptopoch chýba. Ak ju nemáte nemôžete znak napísať týmto spôsobom.

(viac…)