Domov » Posts tagged 'zlomok'

zlomok

Ako napísať lomku (lomeno, lomítko) /

Okrem písmen a číslic sa pri písaní na počítači stretneme aj so špeciálnymi znakmi, netradičnými písmenami alebo interpunkčnými znamienkami, ktoré často nepoužívame. Jedným z nich je aj lomítko, alebo lomeno či lomka.

Ako napísať lomku na klávesnici

Znak pre lomku sa nachádza aj na klávesnici. Toto interpunkčné znamienko nemá samostatný kláves ale nachádza sa na ňom aj zložená a hranatá zátvorka a písmeno „ú“. Ak chcete zadať lomeno musíte na klávesnici podržať stlačenú klávesu „Shift“ a kliknúť na klávesu s lomkou (Shift + ú). Hneď ako kliknete na písmeno „ú“ zobrazí sa znak „/“.

Pokiaľ používate klávesnicu, ktorá má samostatnú numerickú klávesnicu klávesu pre lomku nájdete aj v numerickej časti. V závislosti od typu notebooku môžete kláves s lomkou nájsť buď nad číslom „8“ alebo ešte vyššie, až nad klávesom so znamienkom plus „+“.

ASCII kód

Pri zadávaní ASCII kódu sa používajú klávesy Alt, Alt Gr alebo Ctrl a numerické klávesy. Zapísať lomítko môžete pomocou ASCII kódu podržaním klávesy Alt (ľavý Alt) a kombinácie čísel 4 a 7 (Alt Gr + 47 –  /). Hneď ako pustíte klávesu Alt zobrazí sa lomka (/).

ASCII kód môžete zadávať len v prípade ak máte na klávesnici samostatnú numerickú klávesnicu. Pokiaľ ju nemáte môžete lomku napísať len vyššie spomínaným spôsobom alebo na jej zápis využiť iné programy vo svojom počítači. (viac…)