Domov » Posts tagged 'krát'

krát

Ako napísať znak násobenia ×

Matematické znaky na počítačovej klávesnici nájdete v dosť obmedzenom množstve. V podstate je jedno či máte alebo nemáte numerickú klávesnicu, veľa matematických znakov a symbolov na nej nenájdete. Plus, mínus, rovná sa a lomeno. Čo ale ak potrebujete napísať matematický znak násobenia?

Klávesová skratka

Mnoho ľudí používa pre znak násobenia malé písmeno „x“. Keďže krížik je bežným znakom tejto matematickej operácie často sa nahrádza týmto písmenom. Nejde však o správny znak. Ak ale viete kde hľadať a akú klávesovú skratku použiť môžete znak násobenia napísať. Stlačte kláves Alt Gr (pravý Alt) a kliknite na kláves s písmenkom „ä“ (Alt Gr + ä) – ×.

ASCII kód

Druhý spôsob ako zadať znak násobenia je pomocou ASCII kódu. Stlačením kláves Alt alebo Alt Gr a kombináciou čísel môžete zadať množstvo špeciálnych znakov, ktoré na klávesnici nenájdete. Pre znak násobenia stlačte kláves Alt (ľavý Alt) a postupne stláčajte čísla 0215 (Alt + 0215) – ×.

Kopírovanie

Matematický znak násobenia si môžete aj skopírovať z internetových stránok a vložiť ho tam kde potrebujete. Stačí si len nájsť znak násobenia, označiť ho myšou a stlačiť klávesy Ctrl + C. Teraz presuňte kurzor tam, kde chcete napísať znak násobenia a stlačte klávesy Ctrv + V.

(viac…)