Domov » Ďalšie (Page 2)

Ďalšie

Printscreen

Vedieť ako urobiť printscreen alebo snímku obrazovky sa vám môže kedykoľvek zísť. Ak chcete niekomu poslať čo práve máte na monitore nemusíte to opisovať ale môžete to jednoducho „odfotiť“. Vytvoriť snímku obrazovky môžete viacerými spôsobmi.

Kláves PrtScn

Kláves PrtScn sa nachádza na väčšine klávesníc. Kliknutím na tento kláves vytvoríte snímku obrazovky – printscreen.

Ak nefunguje skúste stlačiť kláves s logom Windows a kliknite na kláves PrtScn (logo Win + PrtScn).

Ak je kláves PrtScn zafarbený inou farbou než iné klávesy máte klávesnicu s funkčnými klávesmi. Aby ste mohli kláves PrtScn použiť stlačte najskôr kláves Fn a potom kliknite na kláves PrtScn (Fn + PrtScn).

Kláves PrtScn nájdete v hornom rade klávesov nad klávesmi insert, del, home. Uloženie klávesov môže byť na každej klávesnici mierne odlišné.

Klávesové skratky

Ak na vašej klávesnici kláves PrtScn nemáte snímku obrazovky môžete vytvoriť prostredníctvom klávesovej skratky na kopírovanie  Ctrl + C. Snímku následne vložíte do dokumentu, mailu alebo kde potrebujete jednoducho. Umiestnite kurzor kde snímku chcete vložiť a stlačte klávesy Ctrl + V.

Nástroje Windows

V operačnom systéme Windows na vytvorenie snímky obrazovky môžete použiť nástroj na vystrihovanie. Stlačte kláves logo Windows, kláves Shift a kliknite na kláves s písmenom S (logo Win + Shift + S). Z ponuky, ktorá sa vám zobrazí v hornej časti obrazovky si môžete vybrať akú časť obrazovky chcete zaznamenať (obdĺžnikový režim, voľný režim,, režim okna alebo celú obrazovku).

Snímky obrazovky nájdete v rovnomennej položke. Do vyhľadávacieho pola zadajte výraz „Snímky obrazovky“ a otvorte priečinok, ktorý sa vám zobrazí.

Snímky obrazovky môžete uložiť aj ako obrázok pomocou programu Skicár. Otvorte program Skicár  a pomocou kláves Ctrl + V do neho vložte snímku obrazovky. Teraz kliknite na položku „Súbor“ a „Uložiť ako“. Vyberte formát, v ktorom sa má snímka uložiť a priečinok, do ktorého sa má uložiť.

Printscreen v OS Mac

Vytvoriť snímku celej obrazovky v Macu môžete stlačením troch kláves. Stlačte klávesy Shift + Command + 3.  Ak chcete zachytiť len časť obrazovky stlačte klávesy Shift + Command + 4. Následne vyberte, ktorú časť obrazovky chcete zachytiť.

 

Prepínanie medzi monitormi

Pracovať na dvoch monitoroch súčasne má hneď niekoľko výhod, ktoré využijete pri rôznych zamestnaniach. Učitelia môžu cez jeden monitor viesť hodinu so žiakmi a na druhom pracovať s podkladmi pre štúdium, na jednom monitore môžete mať rozohranú hru a na druhom pracovať. Účtovníci, grafici, manažéri, prekladatelia, … každý kto pracuje pri počítači možnosť mať dva monitory istotne uvíta.

Vďaka dvom monitorom nemusíte otvárať okná v počítači a prepínať medzi nimi či otvárať a zatvárať programy, ktoré práve potrebujete. Výsledkom je rýchlejšie a aj pohodlnejšie vypracovanie úlohy.

Zapojenie dvoch monitorov

Druhý monitor s počítačom môžete prepojiť viacerými spôsobmi. V závislosti od toho či chcete monitor pripojiť k stolovému počítaču alebo notebooku si vyberte ten, ktorý vám vyhovuje. Medzi najpoužívanejšie konektory, prostredníctvom ktorých môžete pripojiť druhý monitor patria: HDMI, DisplayPort, USB-C, DVI alebo VGA.

Nastavenie monitora

Ak sa vám podarilo pripojiť druhý monitor k počítaču mali by ste to vidieť na obrazovke monitora. Ak nie stlačte klávesy „logo Windows“ a kláves „P“ (Win + P). Z ponuky kliknite na možnosť „Rozšíriť“.

Teraz kliknite na tlačidlo s logom Windows a prejdite do „Nastavenia“. V tejto časti vyberte položku „Systém“ a prejdite do políčka „Obrazovka“. Tu si môžete nastaviť rozmiestnenie obrazoviek tak, aby zodpovedali fyzickému rozmiestneniu monitorov. (viac…)

Pevná medzera a nezlomiteľná medzera

Nie je medzera ako medzera. Isto ste si to všimli pri písaní dokumentov, kedy na konci riadku môže dôjsť k rozdeleniu dvoch slov, ktoré by podľa pravopisu mali byť spolu. Ide hlavne o písanie telefónnych čísel, PSČ, predložiek alebo titulov pred menom. V tomto prípade príde vhod vedieť ako napísať pevnú alebo nezlomiteľnú medzeru.

Rozdiel medzi pevnou a nezlomiteľnou medzerou

Rozdiel medzi pevnou a nezlomiteľnou medzerou na prvý pohľad v dokumente nezbadáte, čo ale neznamená že nie je.

  • Pevná medzera – má konštantnú šírku. Ak zarovnáte dokument do bloku šírka pevnej medzery sa nezmení a bude stále rovnaká.
  • Nezlomiteľná medzera – šírka medzery je flexibilná. Pri zarovnaní do bloku sa roztiahne spolu s ďalšími medzerami.

Ako napísať pevnú/nezlomiteľnú medzeru

Automatické opravy

Väčšina textových editorov obsahuje funkciu automatických opráv. Ak máte túto možnosť zapnutú bude program automaticky nahrádzať bežnú medzeru pevnou alebo nezlomiteľnou medzerou. Automatickú opravu si môžete zapnúť priamo v dokumente. Otvorte dokument, prejdite do časti „Súbor“ a kliknite na políčko „Možnosti“. Tu si môžete automatické opravy zapnúť.

V textovom editore Word

Za slovo, ktoré sa nachádza na konci riadku a chcete ho spojiť nezlomiteľnou medzerou umiestnite kurzor a kliknite na kláves „Delete“. Spojíte slovo na konci riadku so slovom na začiatku druhého riadku. Teraz stlačte klávesy Ctrl + Shift a kliknite na medzerník. Hneď ako klávesy pustíte vytvoríte medzi slovami nezlomiteľnú medzeru.

Druhou možnosťou ako napísať nezlomiteľnú medzeru je:

Kurzor dajte na koniec riadku a kliknite na „Delete“. Po spojení slov podržte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a na numerickej klávesnici kliknite postupne na čísla 0, 1, 6, 0 (Alt + 0160).

(viac…)

Ako napísať prehlasované a – ä, Ä

V slovenskej abecede sa stretnete so špecifickými písmenami, ktoré v iných jazykoch tak ľahko nenájdete. Jedným z nich je aj prehlasované a, a s dvoma bodkami alebo ä. Na slovenskej klávesnici ho môžete napísať niekoľkými spôsobmi.

Klávesnica

Ak sa dobre pozriete na klávesnici nájdete pre písmenko „ä“ samostatnú klávesu. Nachádza sa vedľa klávesu „Enter“ vľavo. Okrem prehlasovaného a má kláves aj ďalšie znaky ako okrúhlu zátvorku, zloženú zátvorku a hranatú zátvorku.

Písmeno ä napíšete na klávesnici jednoducho. Stačí kliknúť na príslušný kláves a máte to – ä.

ASCII kód

Pomocou ASCII tabuľky môžete zadávať množstvo špeciálnych znakov, symbolov a aj písmen, ktoré sa často nepoužívajú a nemáte ich na klávesnici. Aby ste mohli znak napísať musíte podržať kláves „Alt“ alebo „Alt Gr“ a postupne zadať na numerickej klávesnici kombináciu čísel.

Napísať písmeno „ä“ pomocou ASCII kódu:

Stlačte kláves Alt (ľavý Alt) a postupne klikajte na čísla 1, 3, 2 (Alt + 132) – ä

Ak chcete napísať veľké prehlasované A – Ä stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a klikajte na číslice 1, 4, 2 (Alt + 142) – Ä

Nie každá klávesnica obsahuje aj samostatnú numerickú klávesnicu. Zadať prehlasované „a“ môžete aj inými spôsobmi.

Mapa znakov

V operačnom systéme Windows sa nachádza aj program so špeciálnymi znakmi Mapa znakov. Vyhľadajte si program cez vyhľadávacie pole. Otvorte program a v tabuľke, ktorá sa vám zobrazí vyberte písmeno, ktoré hľadáte, teda „ä“ alebo „Ä“. Kliknite naň, potom ešte kliknite na okienko „Kopírovať“. Umiestnite kurzor tam, kde chcete písmeno napísať a stlačte klávesy „Ctrl + V“.

Textový editor

Najpoužívanejším textovým editorom je Word od Microsoft Office. Nájdete v ňom aj položku „Symboly“ (v časti „Vložiť“ vpravo na hornej lište). Otvorte ho a zobrazí sa vám tabuľka. Vyberte v nej veľké alebo malé prehlasované „A“ a kliknite na políčko „Vložiť“. Písmeno sa zobrazí na mieste, kde máte kurzor.

 

 zápis znaku: prehlasované ä/Ä
Běžný zápis:tl. ¨ + písmeno a/A
ASCII zápis:ALT + 0228 (ä) / ALT + 0196 (Ä)
UNICODE zápis:U+00E4 (ä) / U+00C4 (Ä)

 

 

Ako napísať dvojité úvodzovky

Pri písaní rôznych prác, listov či iných dokumentov sa isto stretnete s úvodzovkami. Používajú sa na označenie citátov, priamej reči, vyznačujeme nimi nespisovné výrazy či názvy. Siahneme po nich vždy, keď chceme niečo odlíšiť. Aj keď existuje viac typov úvodzoviek tie najčastejšie používané sú dvojité úvodzovky.

Písanie úvodzoviek má jednoduché pravidlá. Na začiatku výrazu sa píšu úvodzovky dole, na konci výrazu sa píšu hore. Napísať dvojité úvodzovky na počítači prostredníctvom klávesnice môžete niekoľkými spôsobmi.

Klávesnica

Na klávesnici nájdete kláves, pomocou ktorého dvojité úvodzovky môžete napísať. Stačí ak stlačíte kláves „Shift“ a kliknete na kláves kde sú znázornené úvodzovky. Na tomto klávese sa nachádza aj písmeno ô, ů či dvojbodka. Hneď ako pustíte kláves „Shift“ zobrazia sa vám dolné dvojité úvodzovky – „. Hneď za úvodzovkami napíšte výraz, ktorý chcete oddeliť. Úvodzovky na konci výrazu zadáte rovnako ako tie horné. Stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves s úvodzovkami. Na konci výrazu sa automaticky zobrazia hore – “

Niektoré textové editory vedia rozpoznať, či píšete úvodzovku na začiatku alebo na konci výrazu a prispôsobia tomu umiestnenie dvojitých úvodzoviek (horné alebo dolné), napríklad „Ako napísať úvodzovky.“.

ASCII kód

Nie všetky textové editory dokážu dvojité úvodzovky správne umiestniť. Ak potrebujete napísať úvodzovky v niektorom inom programe, prípadne umiestnenie úvodzoviek váš textový editor nepodporuje môžete ich zadať pomocou ASCII kódu.

Stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a na numerickej klávesnici postupne klikajte na číslice 0, 1, 3, 2 (Alt + 0132) – „. Týmto ASCII kódom napíšete dolné dvojité úvodzovky.

Horné dvojité úvodzovky pomocou ASCII kódu napíšete ak stlačíte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na číslice 0, 1, 4, 7 (Alt + 0147) – “

(viac…)

Ako napísať mikro μ

Písmená gréckej abecedy na klávesnici určite nenájdete. Často sa práve tieto písmená používajú v matematike a nie len v tej. Jedným z písmen gréckej abecedy je aj mí – m ktoré v matematike zastupuje číslo 40. Toto písmeno gréckej abecedy môžete na klávesnici napísať niekoľkými spôsobmi.

Klávesnica

Jednoduchý a aj celkom rýchly spôsob ako napísať mikro – m na klávesnici je vedieť, ktoré písmenko latinky mu zodpovedá. V prípade mikro to je písmeno „m“. Napíšte písmeno „m“ a vyznačte si ho. Teraz stlačte klávesy „Shift, Ctrl a Q“ (Shift + Ctrl + Q). Keď ich pustíte zmení sa písmeno „m“ na m. Ak potrebujete napísať veľké písmeno mí, „M“ postupujte rovnako. Miesto malého písmena „m“ ale napíšte veľké „M“. Vyznačte ho a stlačte klávesy Shift + Ctrl + Q. Keď klávesy pustíte dostanete písmeno M

ASCII kód

ASCII tabuľka je tabuľka s množstvom znakov a symbolov, ktoré môžete napísať pomocou numerickej klávesnice. Využívajú sa pri tom klávesy „Alt“ a „Alt Gr“ a troj až štvorciferná kombinácia čísel, ktoré musíte zadávať na numerickej klávesnici. Pomocou ASCII kódu môžete zadávať všetky písmená gréckej abecedy. Pre písmeno mí, alebo mikro nájdete v tabuľke viac kódov

Stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a na numerickej klávesnici postupne stláčajte čísla 2, 3 a 0 (Alt + 230) – µ

Ďalší ASCII kód, ktorým toto písmeno napíšete je Alt + 0181 – µ.

Posledným ASCII kódom pre napísanie mikro je Alt + 956 – μ.

Veľké písmeno mí môžete pomocou ASCII kódu napísať ak stlačíte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne kliknete na čísla 9, 2 a 4 (Alt + 924) – Μ.

Písmená gréckej abecedy môžete písať na klávesnici ak si slovenskú klávesnicu zmeníte na grécku. Následne stačí prepínať medzi klávesnicami vždy, keď budete potrebovať písmeno gréckej abecedy napísať. Pokiaľ grécku klávesnicu v počítači nemáte môžete si ju stiahnuť.

(viac…)

Ako napísať vlnovku (tilda) ~

Napísať vlnovku na počítači sa môže zdať nemožné. Aj keď tento symbol sa často používa v rôznych jazykoch (španielčina, portugalčina) na zmäkčenie hlásky či v matematike nenájdete ho na klávesnici. To ale neznamená že vlnovku napísať na počítači nemôžete.

Klávesnica

Prostredníctvom klávesov „Alt“ alebo „Alt Gr“ a kliknutím na ďalší kláves môžete napísať množstvo znakov a symbolov. Tento spôsob je aj najrýchlejším a najpohodlnejším spôsobom ako napísať vlnovku.

Stlačte kláves „Alt“  (ľavý Alt) a kliknite na kláves s číslom „1“.  Nehovoríme o čísle na numerickej klávesnici. Kliknite na kláves, kde je číslo 1, znak + a výkričník. Hneď ako pustíte kláves Alt zobrazí sa vlnovka (Alt + 1) –

Anglická klávesnica

Na jednom klávese vlnovku predsa len nájdete nakreslenú. Aby ste ju mohli napísať musíte prepnúť klávesnicu na anglickú. V dolnej lište na pravej strane kliknite na ikonu klávesnice a vyberte z ponuky anglickú klávesnicu. Teraz stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves kde je zobrazená vlnovka. Okrem nej tam nájdete aj zobrazené stupne ° a bodkočiarku (nachádza sa hneď pod klávesom Esc). Keď klávesy pustíte zobrazí sa vlnovka ~

ASCII kód

Ak máte na notebooku aj samostatnú numerickú klávesnicu môžete vlnovku napísať pomocou ASCII kódu. V ASCII tabuľke nájdete kódy, pre zápis množstva symbolov a špeciálnych znakov, potrebujete len vedieť kombináciu čísel, ktorými konkrétny znak napíšete.

Vlnovku pomocou ASCII kódy napíšete ak stlačíte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne bude klikať na čísla 1, 2 a 6 (Alt + 126), Hneď ako zadáte kombináciu čísel a pustíte kláves Alt získate ~. (viac…)

Ako napísať písmeno Ď

Písmená s mäkčeňom na počítačovej klávesnici nenájdete, aspoň nie všetky. Keďže ale slovenský jazyk má veľa spoluhlások s mäkčeňom je dobré vedieť ako napísať písmená, ktoré na klávesnici vlastný kláves nemajú. Jedným z týchto písmen je aj písmeno „Ď“

Klávesnica

Aj keď písmeno „Ď“ na klávesnici nenájdete môžete ho napísať. Mäkčene sa používajú v slovenskom a českom jazyku, preto sa uistite, že máte zapnutú slovenskú klávesnicu.

Stlačte tlačidlo „Shift“ a kliknite na kláves kde je znázornený mäkčeň. Okrem mäkčeňa je na klávese aj znamienko +, = a čiarka. Keď obe klávesy pustíte (Shift a aj kláves s mäkčeňom) kliknite na kláves „d“. Výsledkom bude „ď“. Ak chcete napísať veľké písmeno „Ď“ postupujte zo začiatku rovnako. Stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves s mäkčeňom. Pustite klávesy, stlačte „Shift“ a kliknite na písmeno „d“. Dostanete veľké písmeno „Ď“.

ASCII kód

Pomocou ASCII tabuľky môžete napísať množstvo rôznych znakov a aj menej používaných písmen. Pri používaní ASCII kódov potrebujete numerickú klávesnicu. Stlačením klávesov „Alt“ alebo „Alt Gr“ a kombináciou čísel môžete napísať viaceré znaky a aj písmeno „Ď“.

Stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne stláčajte na numerickej klávesnici čísla 0, 2, 0 a 7 (Alt + 0207) – Ď

Ak chcete napísať malé písmeno „ď“ stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne kliknite na čísla 0, 2, 3, 9 (Alt + 0239). Hneď ako dopíšete posledné číslo a pustíte aj kláves „Alt“ zobrazí sa vám malé písmeno ď. (viac…)

Ako napísať kríž †

Pri písaní rôznych dokumentov na počítači sa stretnete aj so špeciálnymi symbolmi alebo znakmi pre ktoré nie je na klávesnici kláves. Jedným z týchto znakov je aj kríž (†). Napísať ho môžete niekoľkými spôsobmi.

ASCII kód

ASCII tabuľka je tabuľka so znakmi, ktoré na klávesnici nenájdete. Pomocou ASCII kódu môžete napísať viacero znakov. Pri tomto spôsobe zápisu znaku sa používajú klávesy Alt alebo Alt Gr a kombinácia troch alebo štyroch čísel. Pre každý znak je kombinácia čísel iná.

Ak chcete napísať znak kríža do dokumentu stlačte kláves Alt (pravý Alt) a na numerickej klávesnici kliknite postupne na čísla 0,1,3 a 4 – Alt + 0134. Hneď ako pustíte kláves Alt zobrazí sa na mieste, kde je umiestnený kurzor znak kríža – †.

Mapa znakov

Znaky pomocou ASCII tabuľky môžete zadávať len ak máte na klávesnici aj numerickú klávesnicu. Pokiaľ ju nemáte môžete na zadanie znaku kríža využiť program vo Windows „Mapa znakov“.

Do vyhľadávacieho poľa napíšte „Mapa znakov“ a otvorte program. Otvorí sa tabuľka, v ktorej nájdete množstvo znakov. Nájdite znak kríža a kliknite naň. V dolnej časti kliknite na políčko „Vybrať“ a „Kopírovať“. Presuňte kurzor na miesto, kde chcete znak napísať a stlačte klávesy Ctrl + V – †.

Textový editor

Ak potrebujete napísať znak kríža do dokumentu nájdete ho aj priamo v textovom editore. Nemusíte ho hľadať v iných aplikáciách. Otvorte textový editor, napríklad Word a prejdite do časti „Vložiť“. Na pravej strane v hornej lište programu nájdete položku „Symboly“. Kliknite na ňu a z tabuľky vyberte znak kríža. Kliknite na znak a následne kliknite na okienko „Vložiť“ – . Znak sa zobrazí na mieste, kde máte umiestnený kurzor. (viac…)

Ako napísať znak odmocniny √

Pri písaní rôznych dokumentov alebo vyplňovaní tabuliek sa môžete stretnúť aj s rôznymi matematickými znakmi, symbolmi a operáciami. Na niektoré z nich nájdete na klávesnici príslušný kláves. Ako ale zadať znaky, na ktoré kláves nie je? Jedným z takýchto znakov je aj odmocnina. Napísať ju môžete niekoľkými spôsobmi.

ASCII kód

ASCII tabuľka je tabuľka špeciálnych znakov a symbolov. Na zadávanie znakov z tejto tabuľky potrebujete stlačiť klávesy Alt alebo Alt Gr a kombináciu dvoch, troch alebo štyroch čísel. Pre každý znak z tabuľky je kombinácia čísel iná.

Odmocninu pomocou ASCII kódu napíšete ak stlačíte kláves Alt (pravý Alt) a postupne budete klikať na číslice 8730 (Alt + 8730) – √. Hneď ako pustíte kláves Alt zobrazí sa znak odmocniny.

ASCII kódy môžete používať len ak máte na klávesnici aj numerickú klávesnicu. Pokiaľ ju nemáte znak odmocniny týmto spôsobom nenapíšete. Môžete ale vyskúšať ďalšie spôsoby ako znak zadať.

Mapa znakov

Pokiaľ máte počítač s operačným systémom Windows máte v ňom aj program Mapa znakov. Zadajte do vyhľadávacieho poľa výraz „Mapa znakov“ a otvorte program. V tabuľke nájdite znak odmocniny, kliknite naň a výber potvrďte kliknutím na políčko „Vybrať“. Teraz kliknite na políčko „Kopírovať“. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete znak napísať a stlačte Ctrl + V – .

V programe Mapa znakov si môžete vybrať aj typ písma aby vám znak odmocniny sedel s písmom, ktoré používate v dokumente.

Kopírovanie

Klávesová skratke pre znak odmocniny nie je a rovnako ju nenájdete ani v časti „Symboly“ v textovom editore. Znak odmocniny môžete napísať aj kopírovaním. Nájdite si na internete znak odmocniny a označte ho myšou. Stlačte kláves Ctrl a kliknite na kláves C (Ctrl + C). Práve ste skopírovali znak. Teraz umiestnite kurzor na miesto, kde chcete odmocninu napísať a stlačte klávesy CtrlV (Ctrl + V).

(viac…)