Domov » Posts tagged 'úvodzovky'

úvodzovky

Ako napísať dvojité úvodzovky

Pri písaní rôznych prác, listov či iných dokumentov sa isto stretnete s úvodzovkami. Používajú sa na označenie citátov, priamej reči, vyznačujeme nimi nespisovné výrazy či názvy. Siahneme po nich vždy, keď chceme niečo odlíšiť. Aj keď existuje viac typov úvodzoviek tie najčastejšie používané sú dvojité úvodzovky.

Písanie úvodzoviek má jednoduché pravidlá. Na začiatku výrazu sa píšu úvodzovky dole, na konci výrazu sa píšu hore. Napísať dvojité úvodzovky na počítači prostredníctvom klávesnice môžete niekoľkými spôsobmi.

Klávesnica

Na klávesnici nájdete kláves, pomocou ktorého dvojité úvodzovky môžete napísať. Stačí ak stlačíte kláves „Shift“ a kliknete na kláves kde sú znázornené úvodzovky. Na tomto klávese sa nachádza aj písmeno ô, ů či dvojbodka. Hneď ako pustíte kláves „Shift“ zobrazia sa vám dolné dvojité úvodzovky – „. Hneď za úvodzovkami napíšte výraz, ktorý chcete oddeliť. Úvodzovky na konci výrazu zadáte rovnako ako tie horné. Stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves s úvodzovkami. Na konci výrazu sa automaticky zobrazia hore – “

Niektoré textové editory vedia rozpoznať, či píšete úvodzovku na začiatku alebo na konci výrazu a prispôsobia tomu umiestnenie dvojitých úvodzoviek (horné alebo dolné), napríklad „Ako napísať úvodzovky.“.

ASCII kód

Nie všetky textové editory dokážu dvojité úvodzovky správne umiestniť. Ak potrebujete napísať úvodzovky v niektorom inom programe, prípadne umiestnenie úvodzoviek váš textový editor nepodporuje môžete ich zadať pomocou ASCII kódu.

Stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a na numerickej klávesnici postupne klikajte na číslice 0, 1, 3, 2 (Alt + 0132) – „. Týmto ASCII kódom napíšete dolné dvojité úvodzovky.

Horné dvojité úvodzovky pomocou ASCII kódu napíšete ak stlačíte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na číslice 0, 1, 4, 7 (Alt + 0147) – “

(viac…)