Domov » Posts tagged 'písmeno'

písmeno

Ako napísať písmeno Ď

Písmená s mäkčeňom na počítačovej klávesnici nenájdete, aspoň nie všetky. Keďže ale slovenský jazyk má veľa spoluhlások s mäkčeňom je dobré vedieť ako napísať písmená, ktoré na klávesnici vlastný kláves nemajú. Jedným z týchto písmen je aj písmeno „Ď“

Klávesnica

Aj keď písmeno „Ď“ na klávesnici nenájdete môžete ho napísať. Mäkčene sa používajú v slovenskom a českom jazyku, preto sa uistite, že máte zapnutú slovenskú klávesnicu.

Stlačte tlačidlo „Shift“ a kliknite na kláves kde je znázornený mäkčeň. Okrem mäkčeňa je na klávese aj znamienko +, = a čiarka. Keď obe klávesy pustíte (Shift a aj kláves s mäkčeňom) kliknite na kláves „d“. Výsledkom bude „ď“. Ak chcete napísať veľké písmeno „Ď“ postupujte zo začiatku rovnako. Stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves s mäkčeňom. Pustite klávesy, stlačte „Shift“ a kliknite na písmeno „d“. Dostanete veľké písmeno „Ď“.

ASCII kód

Pomocou ASCII tabuľky môžete napísať množstvo rôznych znakov a aj menej používaných písmen. Pri používaní ASCII kódov potrebujete numerickú klávesnicu. Stlačením klávesov „Alt“ alebo „Alt Gr“ a kombináciou čísel môžete napísať viaceré znaky a aj písmeno „Ď“.

Stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne stláčajte na numerickej klávesnici čísla 0, 2, 0 a 7 (Alt + 0207) – Ď

Ak chcete napísať malé písmeno „ď“ stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne kliknite na čísla 0, 2, 3, 9 (Alt + 0239). Hneď ako dopíšete posledné číslo a pustíte aj kláves „Alt“ zobrazí sa vám malé písmeno ď. (viac…)