Domov » Posts tagged 'mobilní telefon'

mobilní telefon

Klávesová skratka Ctrl + X

Poznať klávesové skratky sa rozhodne oplatí. S ich pomocou môžete napísať špeciálne znaky alebo symboly alebo zadať úlohu, ktorá sa má vykonať. Jednou z užitočných klávesových skratiek je aj skratka Ctrl + X, ktorá slúži na vystrihnutie označeného textu alebo obrázku.

Klávesová skratka Ctrl + X – na čo funguje

Ak potrebujete odstrániť časť textu alebo ho presunúť na iné miesto môžete na to použiť klávesovú skratku Ctrl + X. Stačí ak text alebo obrázok označíte myšou a, stlačíte kláves „Ctrl“ a kliknete na kláves s písmenom „X“. Vyznačená časť textu sa vystrihne a uloží do schránky.

Text v schránke môžete následne vložiť na miesto, kde ho potrebujete. Pre vloženie vystrihnutej časti stlačte kláves „Ctrl“ a kláves s písmenom „V“ (Ctrl + V). Vystrihnutá časť textu zostáva v schránke do doby kým nedôjde k jej prepísaniu inou položkou.

Rovnakým spôsobom môžete z dokumentu vystrihnúť aj obrázok, tabuľku alebo čokoľvek iné čo v dokumente nechcete mať.

Klávesovú skratku pre vystrihnutie (odstránenie) textu alebo obrázku z dokumentu môžete rovnakým spôsobom využiť aj v iných kancelárskych programoch ako Excel alebo PowerPoint.

Ctrl + X a operačný systém Mac

V počítačoch s operačným systémom Mac môžete vystrihnúť časti textu či obrázky pomocou klávesovej skratky Command + X.

Ctrl + X a mobilné telefóny

V mobilných telefónoch, ktoré podporujú klávesové skratky môžete príkaz Ctrl + X tiež použiť. Aj v týchto zariadeniach funguje rovnako – vystrihnutie (odstránenie) časti dokumentu a uloženie vystrihnutej časti do schránky.

Ctrl + Z

Ak ste náhodou vystrihli časť textu, ktorú chcete v dokumente ponechať použite klávesovú skratku, ktorá vráti predchádzajúci príkaz. Klávesovou skratkou Ctrl + Z vrátite vystrihnutú časť na pôvodné miesto.

Klávesová skratka Ctrl + X nefunguje

Pokiaľ v dokumente klávesová skratka Ctrl + X nefunguje ide pravdepodobne o text, ktorý sa nedá upraviť. Povoľte úpravy dokumentu a klávesová skratka bude fungovať.