Ctrl + A

Klávesové skratky vedie prácu na počítači výrazne zlepšiť a aj zrýchliť. Jednou z týchto skratiek je aj Ctrl+A. Aj keď ide o menej známu skratku môže vám uľahčiť prácu.

Ako funguje klávesová skratka Ctrl + A

Klávesová skratka Ctrl + A (Ctrl + a) sa používa ak chcete v používateľskom rozhraní vybrať všetko: text, obrázky, súbory, … Všetko čo vidíte na monitore počítača touto skratkou vyberiete.

Aby ste mohli vybrať celý obsah, ktorý je zobrazení v okne podržte  kláves „Ctrl“ a kliknite na kláves s písmenkom „A“ (Ctrl + A/ Ctrl + a). Hneď ako na písmeno kliknete všetok obsah sa vyberie. Čo s vyznačenými položkami urobíte je už na vás. (viac…)

Ako prepnúť klávesnicu

Prepnutie klávesnice z ENG na SVK (YZ)

Používanie slovenskej klávesnice je v našich končinách bežné. Vďaka slovenskému rozloženiu klávesnice môžete rýchlo napísať text a jednoducho (jedným kliknutím) vkladať písmená s mäkčeňmi či dĺžňami. Isto sa už ale každý z vás stretol s prípadom, kedy musel prepnúť na anglickú klávesnicu.

Anglická klávesnica

Väčšinu znakov, ktoré nie sú na klávesnici zadáte pomocou klávesových skratiek. Nie všetky znaky môžete ale napísať na slovenskej klávesnici. Práve v tomto prípade padne vhod vedieť ako rýchlo prepnúť na slovenskú klávesnicu na anglickú klávesnicu.

Ako pridať anglickú klávesnicu

Aby ste mohli prepínať na počítači medzi dvoma rozloženiami klávesnice potrebujete si jedno rozloženie pridať. Prejdite do „Systémové nastavenia“ a kliknite na ikonu „Čas a jazyk“. Vyberte možnosť „Preferované jazyky“, kliknite na aktuálne používaný jazyk a vyberte políčko „Možnosti“. Na spodku otvoreného okna uvidíte ponuku „Klávesnica“, kliknite na „Pridať klávesnicu“ a z ponuky vyberte klávesnicu, ktorú chcete. V tomto prípade anglickú (ENG).

Ak anglickú klávesnicu už pridanú máte nemusíte nič nastavovať a môžete priamo prepínať medzi klávesnicami. (viac…)

Ako napísať špicaté zátvorky < >

Bežná klávesnica na počítači alebo notebooku obsahuje množstvo písmen a znakov. Aj napriek tomu občas natrafíte na znak, ktorý sa na klávesnici nenachádza. Jedným z týchto znakov sú aj špicaté zátvor alebo „zobáčik“.

Pri písaní dokumentov si bežne vystačíte s oblými, prípadne hranatými zátvorkami. So špicatými zátvorkami (<, >) sa bežne v textoch nevyskytujú. Častejšie sa s nimi stretnete v matematike, kde slúžia ako znak „väčší“ alebo „menší“.

ASCII kód

Napíšte špicatú zátvorku < môžeme stlačiť Alt + 60. Napíšte obrátenú zátvorku > stlačením kombinácie klávesov Alt + 62.

 

Klávesové skratky

Pri zadávaní znakov prostredníctvom klávesových skratiek sa často používajú klávesy Alt (ľavý Alt) alebo Alt Gr (pravý Alt). Stlačením jednej z týchto kláves a ďalšími klávesmi s písmenami alebo číslami zadáte konkrétny znak.

Ak potrebujete napísať špicatú zátvorku alebo znak „menej ako“ (<) stlačte pravý Alt (Alt Gr) a kliknite na kláves so symbolom „&“ (ampersant) (Alt Gr + &). Hneď ako kliknete na posledný znak, zobrazí sa špicatá zátvorka v dokumente na mieste, kde máte kurzor „<“.

Opačnú špicatú zátvorku, alebo znak „viac ako“ zapíšete podobne. Stlačte kláves Alt Gr a kliknite na kláves s písmenom „y“ (Alt Gr + y). Po kliknutí na písmeno „y“ sa zobrazí opačná špicatá zátvorka „>“.

Kombinácia týchto klávesov nie je jediný spôsob ako špicaté zátvorky napísať. Môžete použiť aj inú kombináciu klávesov.

 • Stlačte Alt Gr a klávesu, ktorou zadávate čiarku „,“ (nachádza sa hneď nad Alt Gr). Takto sa vám podarí napísať znak „<“
 • Opačnú špicatú zátvorku napíšete ak stlačíte kláves Alt Gr a kláves, ktorým zadávate bodku „.“. Touto kombináciou kláves napíšete „>“.

(viac…)

Ctrl + s

Klávesové skratky najčastejšie používate ak potrebujete napísať špeciálny znak, ktorý sa na klávesnici nenachádza. Klávesové skratky ale majú viacero využití. Ak poznáte príslušnú kombináciu a viete aké klávesy stlačiť môžete kopírovať objekty, vkladať ich, prepínať medzi stránkami a mnoho ďalšieho. Jednou z týchto skratiek je aj Ctrl + S. Viete na čo vám táto klávesová skratka poslúži?

Ako funguje klávesová skratka Ctrl + S

Klávesovú skratku Ctrl + s využijete pri hlavne ak pracujete s dokumentmi. Stlačením klávesy Ctrl a následným kliknutím na kláves s písmenom „s“ uložíte otvorený dokument alebo zmeny, ktoré ste v ňom vytvorili.

Word

Ak píšete dokumenty môžete ich uložiť stlačením klávesy Ctrl a kliknutím na písmeno „s“ (Ctrl + s). Pokiaľ máte otvorený nový dokument, ktorý ešte nebol uložení zobrazí sa vám po kliknutí na túto klávesovú skratku okno „Uložiť ako“. Teraz môžete vybrať priečinok do ktorého sa má dokument uložiť, vybrať názov a príponu súboru.

Ak dokument už bol uložení a urobili ste v ňom len nejaké zmeny klávesovou skratkou Ctrl + s uložíte zmeny v dokumente.

Excel

Rovnako ako v textovom editore môžete skratku Ctrl + s použiť aj v ďalšom programe Microsoft Office v Excely. Pomocou skratky môžete ukladať nové tabuľky, alebo uložiť aktuálnu tabuľku so zmenami, ktoré ste v nej urobili. (viac…)

Ako napísať písmeno alfa α

Písanie latinkou nie je na klávesnici žiadny problém. Pokiaľ ale potrebujete napísať písmeno gréckej abecedy nezostáva vám nič iné len buď konkrétne písmeno skopírovať a vložiť tam, kde ho potrebujete alebo poznať ASCII kódy. Pomocou ASCII kódov môžete zapísať ktorékoľvek písmeno gréckej abecedy.

Písmená gréckej abecedy sa najčastejšie používajú na označovanie uhlov. Ako ich napísať do dokumentu v počítači?

ASCII kód

ASCII kódom môžete napísať celú grécku abecedu. Ak potrebujete napísať písmeno alfa „α“ podržte klávesu „Alt“ (ľavý Alt) a postupne stláčajte klávesy 9, 4 a 5. (Alt + 945 – α). Hneď ako dopíšete poslednú číslicu a pustíte kláves Alt zobrazí sa písmeno alfa α.

Pokiaľ potrebujete napísať veľkú „alfu Α“ napíšte len veľké písmeno „A“ (Shift + písmeno a). Toto písmeno môžete ale napísať aj pomocou ASCII kódu. Podržte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na klávesy s číslami 9, 1 a 3 (Alt + 913 – Α).

Zadať α využitím ASCII kódu môžete len v prípade, že máte numerickú klávesnicu. Ak tento typ klávesnice nemáte môžete alfu kopírovať zo stránok na internete, pokojne aj odtiaľto „α“ a vložiť tam kde písmeno potrebujete.

Mapa znakov

V počítačoch s operačným systémom Windows nájdete program „Mapa znakov“. Do vyhľadávacieho poľa zadajte výraz „Mapa znakov“ a program otvorte. Program obsahuje množstvo znakov a písmen medzi ktorými nechýba grécka abeceda. Nájdite v tabuľke písmeno „α“, kliknite naň a výber potvrďte kliknutím na políčko „Vybrať“. Hneď potom kliknite na „Kopírovať“ a vložte písmeno tam kde ho potrebujete (Ctrl + V). (viac…)

Ako napísať Š

Písanie mäkčeňov, dĺžňov alebo dvojbodiek na klávesnici môže byť niekedy problematické. Aj keď značná časť písmen s mäkčeňmi na klávesnici je môže byť problém s ostatnými písmenami prípadne s písaním veľkých písmen s mäkčeňom.

Písmeno Š

Napísať písmeno „Š“ na klávesnici nie je problém. Záleží to ale dosť od toho či chcete napísať veľké „Š“ alebo malé „š“.

Malé písmenko „š“ má na klávesnici svoj kláves. Ak používate notebook nájdete ju pri číslici „3“. Nemusíte nič stláčať, len kliknite na konkrétnu klávesu.

Ak chcete napísať veľké „Š“  môžete to urobiť niekoľkými spôsobmi.

Podržte klávesu „Shift“ a kliknite na klávesu zo znakom mäkčeňa. Na rovnakej klávese sa nachádza aj znak rovná sa („=“), plus („+“) a čiarky. Keď klávesy pustíte nič sa nestane, mäkčeň sa zobrazí až keď kliknete na písmeno „S“. Veľké písmeno zapíšete ak podržíte kláves „Shift“ a kliknete na písmenko „s“ – Š.

Na niektorých typoch notebookov môžete miesto klávesy „Shift“ podržať stlačenú klávesu „Alt Gr“ a následne kliknúť na klávesu so znakom mäkčeňa. Pre napísanie veľkého písmena pokračujte ako zvyčajne.

ASCII kód

 • stlačte Alt a čísla 0138 (Alt + 0138) – veľké Š
 • stlačte Alt a kombináciu čísel 154 (Alt + 154) – malé š

(viac…)

Ako napísať lomku (lomeno, lomítko) /

Okrem písmen a číslic sa pri písaní na počítači stretneme aj so špeciálnymi znakmi, netradičnými písmenami alebo interpunkčnými znamienkami, ktoré často nepoužívame. Jedným z nich je aj lomítko, alebo lomeno či lomka.

Ako napísať lomku na klávesnici

Znak pre lomku sa nachádza aj na klávesnici. Toto interpunkčné znamienko nemá samostatný kláves ale nachádza sa na ňom aj zložená a hranatá zátvorka a písmeno „ú“. Ak chcete zadať lomeno musíte na klávesnici podržať stlačenú klávesu „Shift“ a kliknúť na klávesu s lomkou (Shift + ú). Hneď ako kliknete na písmeno „ú“ zobrazí sa znak „/“.

Pokiaľ používate klávesnicu, ktorá má samostatnú numerickú klávesnicu klávesu pre lomku nájdete aj v numerickej časti. V závislosti od typu notebooku môžete kláves s lomkou nájsť buď nad číslom „8“ alebo ešte vyššie, až nad klávesom so znamienkom plus „+“.

ASCII kód

Pri zadávaní ASCII kódu sa používajú klávesy Alt, Alt Gr alebo Ctrl a numerické klávesy. Zapísať lomítko môžete pomocou ASCII kódu podržaním klávesy Alt (ľavý Alt) a kombinácie čísel 4 a 7 (Alt Gr + 47 –  /). Hneď ako pustíte klávesu Alt zobrazí sa lomka (/).

ASCII kód môžete zadávať len v prípade ak máte na klávesnici samostatnú numerickú klávesnicu. Pokiaľ ju nemáte môžete lomku napísať len vyššie spomínaným spôsobom alebo na jej zápis využiť iné programy vo svojom počítači. (viac…)

Klávesová skratka Ctrl + Z

Bez klávesových skratiek si dnes prácu na počítači ani nevieme predstaviť. Možno si to ani neuvedomujete ale pár z nich určite používate aj vy. Nemusíte poznať všetky klávesové skratky, stačia poznať len tie, ktoré v práci určite využijete. Jednou z týchto skratiek je aj „Ctrl + Z

Kláves „Ctrl“ je jednou z troch kláves, ktoré sa pri klávesových skratkách často používajú. Tie ďalšie sú Alt a Alt Gr. Stlačením jednej z týchto kláves a ďalšej klávesy vyvoláte funkciu. Čo vyvoláte ak stlačíte klávesu „Ctrl“ a klávesu s písmenom „z“?

Vrátiť späť

„Ctrl + z“ je klávesová skratka, ktorá sa používa na vrátenie späť alebo inak povedané zrušenie poslednej akcie.  Ak ju stlačíte,  zrušíte akciu, ktorú ste práve vykonali. Počítače, ktoré túto klávesovú skratku podporujú ju zároveň umožňujú použiť viackrát. Ak budete držať klávesu „Ctrl“ a trikrát stlačíte klávesu s písmenom „z“ zrušíte posledné tri akcie.

Je jedno, ktorú klávesu „Ctrl“ stlačíte. Ak ju budete držať a pritom kliknete na písmeno „z“ vykonáte zrušenie poslednej akcie.

Ak používate počítače Apple na zrušenie poslednej akcie kliknite na klávesy Command a klávesu s písmenom „Z“ (Command + Z)

Opakom klávesovej skratky „Ctrl + z“ je klávesová skratka „Ctrl + y“

Použitie klávesovej skratky Ctrl + z

Klávesovú skratku môžete používať v

 • Internetových prehliadačoch – vráti späť zmeny, ktoré vykonáte v textovom poli prehliadača.
 • Excel, Word, PowerPoint – použitím tejto klávesovej skratky v týchto programoch vrátite späť zmeny, ktoré ste v nich urobili. Vrítiť môžete poslednú zmenu alebo všetky, ktoré ste v dokumente vytvorili. Záleží to aj od toho koľkokrát kliknete počas držania klávesu „Ctrl“ na kláves s písmenom „z“. Túto skratku môžete použiť aj pri iných textových alebo tabuľkových editoroch.
 • Copy-con – ak vytvárate súbor prostredníctvom príkazového riadka isto vám je príkaz „copy-con“ známy. Následným použitím klávesovej skratky „Ctrl + z“ dokončíte vkladanie súboru.

 

Ako napísať znak libry £

Vedieť ako napísať na počítači znaky jednotlivých mien sa môže kedykoľvek komukoľvek z vás zísť. Euro, dolár a aj libra majú svoje špecifické znaky, vďaka ktorým každý hneď vie o akú menu sa jedná.

Klávesnica

Libra je oficiálnym platidlom vo Veľkej Británii. Stlačte pravú tlačidlo ALT + L.

ASCII kód

Pomocou tabuľky kódov ASCII môžete napísať množstvo znakov. Keďže ide o tabuľku, ktorá kóduje anglické znaky nájdete tu aj kódy pre zadanie libry (ale aj mnoho ďalších). Aby ste mohli znak zapísať budete potrebovať numerickú klávesnicu. Ak ju máte môžete symbol anglickej meny napísať dvoma kódmi

 • stlačte Alt a čísla 0163 (Alt + 0163) – Ł
 • stlačte Alt a kombináciu čísel 156 (Alt + 156) – £

Aj keď sú tieto znaky na prvý pohľad jemne odlišné oba sú znakmi anglickej meny. Pokiaľ samostatnú numerickú klávesnicu nemáte týmto spôsobom znak libry nenapíšete.

Kopírovanie

Nie všetci majú klávesnice so samostatnou numerickou klávesnicou. Pokiaľ je to aj váš prípad najjednoduchší spôsob ako napísať znak libry je skopírovať ho aj z tejto stránky „ £ “ (stlačte naraz klávesy Ctrl + c) a vložiť na miesto kde ho potrebujete (stlačte klávesy Ctrl + v)

Mapa znakov

Majitelia počítačov s operačným systémom Windows majú vo svojom počítači aj program Mapa znakov. Táto tabuľka obsahuje množstvo rôznych znakov a symbolov v rôznych fontoch. Kliknite na „Štart“ a do vyhľadávacieho poľa zadajte „Mapa znakov“. Otvorte program a vyberte si font, v ktorom sa majú symboly a znaky zobraziť. Teraz si už môžete v tabuľke nájsť znak libry a kliknúť naň. Znak sa zobrazí v dolnej lište. Teraz stačí už len kliknúť na okienko „Vybrať“ a potom na okienko „Kopírovať“. Teraz ste skopírovali znak meny a môžete ho vložiť tam kde potrebujete. Kliknite pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť „Vložiť“. (viac…)

Klávesa F5 a jej využitie

Funkčné klávesy sú v každom počítači alebo notebooku. Niektorí užívatelia ich nepoužívajú vôbec, ďalší sa zas bez nich nezaobídu. Klávesy F1 až F12 sú funkčné klávesové skratky, ktoré vám môže prácu s počítačom výrazne zefektívniť. Každá z nich slúži na niečo iné a dnes sa zameriame podrobne na klávesu F5.

Funkčné klávesy – F5

Klávesu s označením F5 má viacero funkcií v závislosti od toho kedy ju stlačíte. V prostredí internetového prehliadača obnoví stránku, webová stránka sa znova načíta. Využiť to môžete ak napríklad sledujete online šport, máte otvorený gmail a čakáte na nové správy a popri tom v ďalšom okne niečo prezeráte. Hneď ako sa dostanete na stránku so športom, alebo mailami kliknutím na F5 stránku obnovíte, čím sa na nej prejavia všetky zmeny.

Ak kliknete na klávesu F5 v programe Excel zobrazí sa dialógové okno „Prejsť na“. Do okna môžete zadať bunku do ktorej chcete prejsť.

programe PowerPoint, ktorý je súčasťou kancelárskeho balíka programov Microsoft kláves F5 spustí prezentáciu od začiatku. Ak chcete spustiť prezentáciu od aktuálnej snímky stlačte klávesy Shift a F5

Aj v textovom editore Word môžete túto klávesu využiť. Ak na ňu kliknete zobrazí sa okno „Hľadať a nahradiť“. Tento nástroj sa vám zíde ak potrebujete vo viacstránkovom dokumente nájsť a nahradiť konkrétne slovíčka. Túto funkciu nájdete aj vo Worde bez toho aby ste museli klávesu F5 stláčať. Prejdite do časti „Domov“. Na konci hornej lišty je panel pre úpravy. Prostredníctvom neho môžete vyhľadať slová a nahradiť ich inými.

Kliknutím na klávesu F5 v Total Commander vytvoríte kópiu súboru

V niektorých notebookoch môže kláves F5

 • znížiť alebo zvýšiť jas monitora
 • znížiť alebo zvýšiť podsvietenie klávesnice
 • znížiť alebo zvýšiť hlasitosť

Opak funkcie, ktorú spustí kláves F5 vykonáte najčastejšie klávesov F6.