Ako na klávesnici napísať meter štvorcový m² a meter kubický m3

Na klávesnici nájdete klávesy s písmenami aj číslami. Ak ale chcete zadať špeciálny znak alebo symbol, prípadne zadať výraz z matematiky musíte siahnuť po klávesových skratkách alebo ASCII tabuľke. Napísať na počítači meter štvorcový alebo meter kubický môže byť ťažké. Pokiaľ ale viete ako na to zvládnete to.

Klávesová skratka

Pomocou klávesových skratiek napíšete množstvo špeciálnych znakov a symbolov. Stačí len poznať správnu kombináciu klávesov a napísať meter štvorcový alebo meter kubický v matematickom výraze nie je ťažké.

Napíšte výraz m2 alebo m3 a číslicu označte myšou. Stlačte klávesy Ctrl + Shift + + a číslica sa zobrazí nad úrovňou písmena „m“ menšia – m2, m3.

Táto klávesová skratky funguje v textových editoroch a zapína funkciu „horný index“. Ak chcete ďalej pokračovať v písaní dokumentu musíte túto funkciu vypnúť.

ASCII tabuľka

Pomocou ASCII tabuľky môžete napísať znaky, ktoré na klávesnici nenájdete ale aj tie, na ktoré klávesové skratky neexistujú. Aby ste mohli ASCII tabuľku využívať a zadávať pomocou nej rôzne znaky a symboly potrebujete numerickú klávesnicu. Na zadanie konkrétneho znaku potrebujete kláves „Alt“ kombináciu troch alebo štyroch číslic.

Pre napísanie metra štvorcového napíšte písmeno „m“. Potom stlačte kláves „Alt“ a postupne klikajte na číslice 2, 5 a 3 (Alt + 253). Hneď ako kláves „Alt“ pustíte zobrazí sa . (viac…)

Kláves F2

Funkčné klávesy nájdete na každej klávesnici v hornej časti. Každý z klávesov F1 až F12 zodpovedá konkrétnej úlohe, ktorú na počítači bežne vykonávate. Môžete pomocou nich upravovať jas, tlačiť dokumenty alebo ukladať súbory. Používanie funkčných klávesov vám tak môže ušetriť čas, ktorý by ste venovali zadaniu konkrétnej úlohy na počítači.

Kláves F2

Kláves F2 nájdete v hornej časti klávesnice medzi funkčnými klávesmi. Samotnú klávesu môžete využiť na rýchle premenovanie súboru či priečinku v počítači. Stačí len myškou kliknúť na súbor, ktorý chcete premenovať, kliknúť na kláves F2 a premenovať súbor alebo celý priečinok.

Ak sa lepšie pozriete na kláves F2 nájdete tam aj ikonu pre nastavenie jasu počítača. Aby ste mohli znížiť jas na PC pomocou tejto klávesy stlačte najprv kláves Fn a následne stlačte kláves F2 (Fn + F2). Jas obrazovky sa bude znižovať. Na zvýšenie jasu použite kláves F3.

Kláves F2 vo Worde

Kláves F2 môžete využiť aj pri práci v textovom editore Word. Stlačením klávesu Ctrl a kliknutím na kláves F2 (Ctrl + F2) otvoríte náhľad tlače v programe Word.

Ako napísať rovná sa =

Matematické operácie majú množstvo rozličných znamienok. Jedným a často používaným je aj znak rovnosti, teda rovná sa =. Stretnúť sa s ním môžete pri písaní dokumentov, prezentácií ale aj pri vypisovaní tabuliek. Poradíme vám ako znak rovnosti napísať viacerými spôsobmi.

Klávesnica

Symbol, alebo znak rovnosti môžete napísať pomocou klávesnice. Na nej sa nachádza kláves s týmto symbolom. Kláves nájdete v hornej časti klávesnice (na konci číselnej klávesnice) pod funkčnými klávesmi. Na klávese s rovná sa sa nachádzajú aj znak pre percentá (%) a pomlčka. Ak používate slovenskú klávesnicu stačí na tento kláves len kliknúť – =

Vedľa tohto klávesu sa nachádza tiež kláves so znakom rovná sa (okrem neho sa na klávese nachádza aj znak + a mäkčeň). Využiť ho môžete ak používate anglickú klávesnicu. Jednoduchým kliknutím naň napíšete znak rovnosti – =

ASCII tabuľka

Vždy keď potrebujete napísať špeciálny znak alebo symbol môžete sa obrátiť na ASCII tabuľku. Aby ste s jej pomocou znak rovná sa napísali potrebujete stlačiť kláves „Alt“ (ľavý Alt) a na numerickej klávesnici postupne stláčajte čísla 6 a 1 (Alt + 61) – = (viac…)

Kláves Esc (escape)

Na každej klávesnici nájdete kláves označení ako Esc alebo Escape. Tento kláves často nepoužívame aj napriek tomu sa vám zíde a je dobré, že sa na klávesnici nachádza. Ako a kedy použiť kláves Esc?

Názov klávesu Esc alebo Escape v preklade znamená únik. V počítačovej terminológii skôr ukončenie. Ak stlačíte kláves Esc ukončíte akciu, ktorú ste na počítači spustili. Zastavíte spustené programy a aplikácie.

Kláves Esc môžete využiť aj v internetových prehliadačoch. Stlačením Esc zastavíte načítanie webovej stránky.

Klávesové skratky

Samotný kláves Esc slúži na zastavenie, ukončenie spustenej akcie. Ak ho ale použijete s inými klávesmi vyvoláte iné akcie

Ctrl + Esc – stlačte kláves Ctrl a kliknite na kláves Esc. Touto klávesovou skratkou otvoríte ponuku „Štart“ (Ctrl + Esc).

Alt + Esc – stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a kliknite na kláves Esc. Touto klávesovou skratkou môžete prepínať medzi otvorenými programami. Ak ich máte spustených viac stačí ak budete držať kláves „Alt“ a klikať na kláves Esc do doby, kým sa vám nezobrazí program, ktorý potrebujete.

 

Ako napísať prehlasované o Ö/ö

Na klávesnici nájdete väčšinu písmen, ktoré pri písaní bežne používame. Nenájdete tu ale všetky písmená a napísanie niektorých môže byť problémom. Jedným z týchto písmen je aj prehlasované o, o s dvoma bodkami alebo Ö. Aj keď sa toto písmeno často používa v nemeckom jazyku môžete sa s ním stretnúť aj pri písaní dokumentov v slovenskom jazyku

ASCII kód

ASCII tabuľka je tabuľka so špeciálnymi znakmi a symbolmi. Pre zadanie každého znaku je potrebné stlačiť kláves Alt (ľavý Alt) alebo Alt Gr (pravý Alt) a kombináciu čísel na numerickej klávesnici.

Veľké prehlasované O – stlačte kláves Alt (ľavý Alt) a postupne stláčajte na numerickej klávesnici čísla 1, 5 a 3 (Alt + 153) – Ö

Malé prehlasované o – stlačte kláves Alt (ľavý Alt) a postupne stláčajte klávesy s číslami 1, 4 a 8 (Alt + 148) – ö

Mapa znakov

V operačnom systéme Windows sa nachádza program „Mapa znakov“. Prostredníctvom vyhľadávacieho poľa ho nájdite a otvorte. V tabuľke, ktorá sa vám otvorí nájdite prehlasované o (ö) a kliknite naň. Teraz kliknite na políčko „Vybrať“ a „Kopírovať“. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete písmeno napísať a stlačte klávesy Ctrl a V (Ctrl + V) – ö.

(viac…)

Ako spustiť Internet Explorer v MS Edge

Internet Explorer sa už v najnovšom operačnom systéme Windows 11 nezobrazí. Aj keď jeho podpora skončila 15. júna 2022 stále môžete natrafiť na lokality, ktoré fungujú len s Internet Explorerom. Ak viete ako na to môžete režim Internet Explorer zapnúť v prehliadači Microsoft Edge.

Ako spustiť Internet Explorer v MS Edge

Otvorte prehliadač MS Edge a do panela pre adresu napíšte edge://settings/defaultbrowser. V časti „Kompatibilita s Internet Explorerom“ nájdite „Povoliť opätovné načítanie lokalít v režime Internet Explorer“ a vyberte položku „Povoliť“. Posledným krokom je reštartovanie MS Edge.

Týmto spôsobom ste povolili režim Internet Explorer. Ak chcete zobraziť stránky v režime Internet Explorer postupujte nasledovne.

  • Otvorte webovú stránku
  • Kliknite na tri bodky v pravom hornom rohu
  • HZ ponuky vyberte položku „Znova načítať v režime Internet Explorer“. Ak túto položku nemôžete nájsť pravdepodobne máte staršiu verziu MS Edge. V tom prípade rozkliknite ponuku „Ďalšie nástroje“ a kliknite na položku „Znova načítať v režime Internet Explorer“.

Ako napísať n s háčkom

Slovenská abeceda a nie len tá má množstvo písmen s mäkčeňom. Pre niektoré písmená nájdete na klávesnici konkrétny kláves, niektoré dokážete napísať len ak viete akú klávesovú skratku či kombináciu klávesov stlačiť. Niektoré písmenká s mäkčeňom nájdete aj v rôznych programoch, ktoré máte v počítači.

Ako napísať veľké a malé ň, Ň?

Veľké alebo malé písmenko Ň, ň nepatrí medzi často používané. Aj napriek tomu sa môže stať, že ho budete potrebovať napísať. Ak sa dobre pozriete na klávesnicu nájdete na nej kláves na písmeno „ň“. Kláves sa nachádza vedľa klávesu „Enter“ a nachádzajú sa na ňom aj ďalšie symboly ako koniec zátvorky ) alebo opačné lomítko. Stlačením klávesy písmeno „ň“ napíšete.

Pre veľké písmeno Ň kláves nenájdete. Môžete ho ale pomocou slovenskej klávesnice napísať. Stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves s mäkčeňom. Okrem mäkčeňa je na klávese aj rovná sa =, a znamienko plus + (Shift + ˇ). Práve ste zadali mäkčeň, ale kým nestačíte kláves s písmenom mäkčeň sa nezobrazí. Stlačte zas kláves „Shift“ a kliknite na kláves s písmenom „n“ (Shift + n) – Ň. (viac…)

Grécka abeceda na klávesnici

Grécke písmená sa často používajú. Či už ide o matematiku, geometriu alebo fyziku stretnete sa s nimi všade. Napísať grécke písmená na počítači môže byť ťažšie. Na klávesnici nenájdete klávesy, ktorými by ste grécku abecedu mohli napísať. Existuje ale niekoľko spôsobov ako grécku abecedu napísať na klávesnici.

Mapa znakov

V počítačových s operačným systémom Windows nájdete aplikáciu „Mapa znakov“. Pomocou vyhľadávacieho poľa ju nájdite a otvorte ju. V tabuľke, ktorá sa vám zobrazí nájdite písmeno gréckej abecedy, ktoré potrebujete. Kliknite naň, potom kliknite na „Vybrať“ a následne na „Kopírovať“. Umiestnite kurzor na miesto, kde chcete znak napísať a stlačte klávesy Ctrl + V.

ASCII kód

ASCII tabuľka obsahuje množstvo špeciálnych znakov, symbolov a aj grécku abecedu. Aby ste mohli písmeno napísať potrebujete kláves Alt (ľavý Alt) alebo Alt Gr (pravý Alt) a kombináciu čísel, ktoré postupne stláčate na numerickej klávesnici. Pre napísanie gréckych písmen budete potrebovať kláves Alt (ľavý Alt). Stlačte ho a postupne klikajte na kombináciu čísel, potom pustite kláves Alt. Hneď ako pustíte kláves Alt zobrazí sa písmeno gréckej abecedy.

α – malá alfa – Alt + 945

Α – veľká alfa – Alt + 913

β – malá beta – Alt + 946

B – veľká beta – Alt + 914

γ – malá gama – Alt + 947

Γ – veľká gama – Alt + 915

δ – malá delta – Alt + 948

Δ – veľká delta – Alt + 916

ε – malé epsilon – Alt + 949        (viac…)

Printscreen

Vedieť ako urobiť printscreen alebo snímku obrazovky sa vám môže kedykoľvek zísť. Ak chcete niekomu poslať čo práve máte na monitore nemusíte to opisovať ale môžete to jednoducho „odfotiť“. Vytvoriť snímku obrazovky môžete viacerými spôsobmi.

Kláves PrtScn

Kláves PrtScn sa nachádza na väčšine klávesníc. Kliknutím na tento kláves vytvoríte snímku obrazovky – printscreen.

Ak nefunguje skúste stlačiť kláves s logom Windows a kliknite na kláves PrtScn (logo Win + PrtScn).

Ak je kláves PrtScn zafarbený inou farbou než iné klávesy máte klávesnicu s funkčnými klávesmi. Aby ste mohli kláves PrtScn použiť stlačte najskôr kláves Fn a potom kliknite na kláves PrtScn (Fn + PrtScn).

Kláves PrtScn nájdete v hornom rade klávesov nad klávesmi insert, del, home. Uloženie klávesov môže byť na každej klávesnici mierne odlišné.

Klávesové skratky

Ak na vašej klávesnici kláves PrtScn nemáte snímku obrazovky môžete vytvoriť prostredníctvom klávesovej skratky na kopírovanie  Ctrl + C. Snímku následne vložíte do dokumentu, mailu alebo kde potrebujete jednoducho. Umiestnite kurzor kde snímku chcete vložiť a stlačte klávesy Ctrl + V.

Nástroje Windows

V operačnom systéme Windows na vytvorenie snímky obrazovky môžete použiť nástroj na vystrihovanie. Stlačte kláves logo Windows, kláves Shift a kliknite na kláves s písmenom S (logo Win + Shift + S). Z ponuky, ktorá sa vám zobrazí v hornej časti obrazovky si môžete vybrať akú časť obrazovky chcete zaznamenať (obdĺžnikový režim, voľný režim,, režim okna alebo celú obrazovku).

Snímky obrazovky nájdete v rovnomennej položke. Do vyhľadávacieho pola zadajte výraz „Snímky obrazovky“ a otvorte priečinok, ktorý sa vám zobrazí.

Snímky obrazovky môžete uložiť aj ako obrázok pomocou programu Skicár. Otvorte program Skicár  a pomocou kláves Ctrl + V do neho vložte snímku obrazovky. Teraz kliknite na položku „Súbor“ a „Uložiť ako“. Vyberte formát, v ktorom sa má snímka uložiť a priečinok, do ktorého sa má uložiť.

Printscreen v OS Mac

Vytvoriť snímku celej obrazovky v Macu môžete stlačením troch kláves. Stlačte klávesy Shift + Command + 3.  Ak chcete zachytiť len časť obrazovky stlačte klávesy Shift + Command + 4. Následne vyberte, ktorú časť obrazovky chcete zachytiť.

 

Prepínanie medzi monitormi

Pracovať na dvoch monitoroch súčasne má hneď niekoľko výhod, ktoré využijete pri rôznych zamestnaniach. Učitelia môžu cez jeden monitor viesť hodinu so žiakmi a na druhom pracovať s podkladmi pre štúdium, na jednom monitore môžete mať rozohranú hru a na druhom pracovať. Účtovníci, grafici, manažéri, prekladatelia, … každý kto pracuje pri počítači možnosť mať dva monitory istotne uvíta.

Vďaka dvom monitorom nemusíte otvárať okná v počítači a prepínať medzi nimi či otvárať a zatvárať programy, ktoré práve potrebujete. Výsledkom je rýchlejšie a aj pohodlnejšie vypracovanie úlohy.

Zapojenie dvoch monitorov

Druhý monitor s počítačom môžete prepojiť viacerými spôsobmi. V závislosti od toho či chcete monitor pripojiť k stolovému počítaču alebo notebooku si vyberte ten, ktorý vám vyhovuje. Medzi najpoužívanejšie konektory, prostredníctvom ktorých môžete pripojiť druhý monitor patria: HDMI, DisplayPort, USB-C, DVI alebo VGA.

Nastavenie monitora

Ak sa vám podarilo pripojiť druhý monitor k počítaču mali by ste to vidieť na obrazovke monitora. Ak nie stlačte klávesy „logo Windows“ a kláves „P“ (Win + P). Z ponuky kliknite na možnosť „Rozšíriť“.

Teraz kliknite na tlačidlo s logom Windows a prejdite do „Nastavenia“. V tejto časti vyberte položku „Systém“ a prejdite do políčka „Obrazovka“. Tu si môžete nastaviť rozmiestnenie obrazoviek tak, aby zodpovedali fyzickému rozmiestneniu monitorov. (viac…)