Kláves Shift

Na každej klávesnici nájdete špeciálne klávesy, ktoré vám sprístupnia niektoré funkcie na počítači. Jedným z týchto klávesov je aj kláves Shift. Denne ho používate a pritom si to možno ani neuvedomujete. Kláves Shift patrí do kategórie tzv modifikačných klávesov, teda klávesov, ktoré po stlačení s ďalším klávesom vykonajú špeciálnu akciu. Aká je funkcia tohto klávesu a na čo všetko ho môžete použiť?

Kláves Shift nájdete na klávesnici dvakrát, na začiatku a na konci druhého riadku od spodku. Na pravej strane je na klávese znak šípky, na konci zas nápis Shift aj so šípkou. Oba klávesy fungujú rovnako. Dva klávesy Shift uľahčujú písanie na klávesnici obidvoma rukami.

Najčastejšie sa kláves Shift spája s písaním veľkých písmen. Ak chcete napísať veľké písmeno musíte stlačiť a podržať kláves Shift a kliknúť na písmeno, ktoré chcete napísať. Pokiaľ máte zapnutý Caps Lock a píšete veľkými písmenami stlačením klávesu Shift a kliknutím na konkrétne písmeno ho napíšete ako malé.

Tento kláves využijete aj keď chcete písať číslice, ktoré máte na klávesoch spolu s ďalšími písmenami a znakmi. Bez použitia klávesu Shift napíšete písmeno „š“ ak ale stlačíte kláves Shift a kliknete na rovnaký kláves napíšete číslicu „3“.

To isté platí aj pre klávesy. Ak potrebujete napísať písmeno s mäkčeňom stlačíte kláves Shift a kliknete na kláves s dĺžňom a na koniec na kláves s konkrétnom písmenom. Na písanie zátvoriek, dvojbodiek alebo výkričníka tiež potrebujete mať stlačený kláves Shift. (viac…)

Klávesová skratky Ctrl + J

Klávesových skratiek existuje množstvo. Asi nik si nedokáže zapamätať všetky skratky ale stačí ak si zapamätáte tie, ktoré aj využijete. Ak často sťahujete z internetu či už programy, filmy alebo aplikácie určite sa vám zíde klávesová skratka Ctrl + J. Jej využitie tu ale nekončí.

Internetový prehliadač

Stlačením klávesov Ctrl a J otvoríte v internetovom prehliadači okno sťahovania. Ak práve niečo sťahujete môžete si pozrieť ako dlho sa ešte daný program bude sťahovať prípadne koľko MB sa už stiahlo, alebo sa ešte má stiahnuť.

Klávesovú skratku Ctrl + J môžete použiť aj v iných programoch. V každom z nich má inú funkciu.

Microsoft PowerPointj

Ak použijete klávesovú skratku Ctrl + J v programe PowerPoint môžete zarovnať text alebo ho rovnomerne rozmiestniť po celej obrazovke.

Textový editor (Word)

V textovom editore môžete klávesovú skratku Ctrl + J využiť v aktuálnom riadku na rozloženie slov rovnomerne v celom riadku. Slová budú rozmiestnené od ľavého po pravý okraj strany.

Klávesová skratka takto funguje vo väčšine textových editorov vrátane programu Word. Nemusí ale fungovať vo všetkých.

Ako napísať Ě, ě

Písanie na počítači, na ktorom máte nastavenú slovenskú klávesnicu nie je ťažké. Ak sa ale stretnete s písmenom, ktoré sa v našej abecede nenachádza môže byť jeho napísanie ťažšie. Jedným z týchto písmen je aj písmenko, ktoré sa používa v českom jazyku „ě, Ě“.

Ako napísať e s mäkčeňom

Aby ste mohli písať písmená, ktoré sa nachádzajú v českej abecede nemusíte hneď prepínať klávesnicu na českú. Síce je to spôsob ako písmeno napísať ale existujú aj rýchlejšie a jednoduchšie spôsoby ako ě, Ě napísať na počítači.

Ak chcete napísať písmeno e s mäkčeňom stlačte najprv kláves „Shift“ a potom kliknite na kláves so znakom mäkčeňa. Keď klávesy pustíte kliknite na písmeno „e“ a zobrazí sa písmenko „ě“ (Shift + kláves s mäkčeňom + e)

Ak potrebujete napísať veľké písmeno „Ě“ stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves so znakom mäkčeňa. Potom stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves s  písmenom „e“. Hneď ako klávesy pustíte zobrazí sa veľké písmeno „Ě“ (Shift + kláves s mäkčeňom + Shift + e).

ASCII kód

ASCII tabuľka je symbol znakov a symbolov, ktoré môžete napísať pomocou ASCII kódu. Aby ste mohli napísať konkrétny znak pomocou ASII kódu budete potrebovať klávesy Alt alebo Alt Gr a kombináciu čísel, ktorú musíte zadať na numerickej klávesnici počítača. Písmená „ě, Ě“ napíšete pomocou týchto kódov

  • Malé písmeno „ě“ – stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na numerickej klávesnici na čísla 0, 2, 8, 3 (Alt + 0283) – ě
  • Veľké písmeno „Ě“ – stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na číslice 0, 2, 8, 2 (Alt + 0282) – Ě

Mapa znakov

Ak používate počítač s operačným systémom Windows máte v ňom program „Mapa znakov“. Prostredníctvom vyhľadávacieho poľa program nájdite a otvorte ho. V tabuľke nájdite písmeno, ktoré potrebujete a kliknite naň. Teraz kliknite na políčko „Kopírovať“ a pomocou kláves Ctrl + V môžete vložiť písmeno do textu na miesto kde potrebujete.

Zmena veľkosti obrazovky

Ak si chcete na webovej stránke prečítať text s malými písmenkami, ktorý ledva vidíte je lepšie si obrazovku zväčšiť. Ak viete ako zmeniť veľkosť obrazovky nebude pre vás problém žiadny malý text. Spôsobov ako zmenšiť alebo zväčšiť obrazovku je niekoľko.

Internetový prehliadač

Ak potrebujete zväčšiť alebo zmenšiť obsah na internetovej stránke môžete to urobiť prostredníctvom internetového prehliadača. Pokiaľ používate Google Chrome kliknite na tri bodky vpravo hore a prejdite na políčko „Lupa“. Ak chcete obrazovku zväčšiť kliknite na znamienko „+“ (plus). Pokiaľ potrebujete obsah zmenšiť stačí ak kliknete na znamienko „-“ (mínus).

V prehliadači máte aj ikony na zmenu veľkosti obrazovky. Otvorte ho a v pravom hornom rohu máte ikonu štvorca. Kliknutím na štvorec zmenšíte veľkosť okna prehliadača. Ak na ňu kliknete ešte raz okno sa zväčší na pôvodnú úroveň. (viac…)

Klávesová skratka Alt + F4

Používaním klávesových skratiek je práca na počítači rýchlejšia a efektívnejšia. Nemusíte poznať všetky klávesové skratky, stačí ak poznáte len tie, ktoré aj často využijete. Jednou z nich je aj klávesová skratka Alt + F4.

Klávesová skratka Alt + F4 okamžite zavrie aplikáciu čo program, ktorý práve používate. Či už hráte hru, vyplňujete tabuľku v Excely alebo surfujete na internete, ak stlačíte klávesy Alt a F4 zavriete otvorený program.

Alt + F4 verzus Ctrl + F4

Na prvý pohľad sa môže zdať, že klávesové skratky Ctrl + F4Alt + F4 majú rovnaký účinok. Nie je to ale tak. Stlačením klávesov Ctrl + F4 zatvoríte okno prehliadača alebo programu, ktoré práve používate. Klávesovou skratkou Alt + F4 zavriete celý program.

Klávesová skratka Alt + F4 nefunguje

Na niektorých typoch  alebo multifunkčných klávesniciach nemusí klávesová skratka Alt + F4 fungovať. Ak chcete zavrieť program, ktorý práve používate musíte okrem spomínaných kláves stlačiť aj kláves Fn.  Klávesová skratka pre ukončenie programu, ktorý používate je tak Alt + Fn + F4.

Ako napísať znak suma ∑

Písanie znakov a symbolov na klávesnici počítača nemusí byť ťažké ak viete, ktoré klávesy treba stlačiť. Existuje niekoľko spôsobov ako napísať špeciálny znak alebo symbol. V tom článku sa dozviete ako napísať znak suma do dokumentu pomocou klávesnice počítača.

Čo je suma

Znak suma sa používa v matematike, kde vyjadruje súčet dvoch a viacerých čísel. Ide o znak z gréckej abecedy, ktorý sa volá sigma. Takže, ak chcete napišať znak suma na počítači musíte napísať veľké písmeno sigmagréckej abecedy.

ASCII kód

ASCII tabuľka je tabuľka so znakmi a symbolmi, ktoré môžete napísať pomocou kódov. Aby ste mohli symbol napísať potrebujete mať na počítači samostatnú numerickú klávesnicu. Znak suma pomocou ASCII kódu môžete napísať dvoma spôsobmi:

  • Stlačte kláves „ľavý Alt“ a postupne na numerickej klávesnici klikajte na číslice 8, 7, 2 a 1 (Alt + 8721) –
  • Stlačte kláves „ľavý Alt“ a klikajte na numerickej klávesnici na čísla 9, 3 a 1 (Alt + 931) – Σ

Mapa znakov

Ak používate počítač s operačným systémom Windows máte v ňom program „Mapa znakov“. Nájdite ho cez vyhľadávacie pole a otvorte. V tabuľke nájdite znak suma a kliknite naň. Kliknite na políčko „Vybrať“ a „Kopírovať“. Kurzor umiestnite na miesto, kde chcete znak napísať a skopírujte ho ( Σ ).

Textový editor

Ak nemáte numerickú klávesnicu a nemáte v počítači ani program Mapa znakov môžete znak suma napísať priamo v dokumente. V textovom editore nájdite položku „Symbol“. Otvorte ju a v tabuľke, ktorá sa vám otvorí nájdite znak suma. Kliknite naň a po kliknutí na políčko „Vložiť“ sa zobrazí na mieste, kde máte umiestnený kurzor: S

Ak sa vám nedarí nájsť v položke „Symbol“ konkrétny znak zmeňte typ písma. Je možné, že font, ktorý máte nastavený znak suma neobsahuje. To ale neznamená, že ho týmto spôsobom napísať nemôžete. Prezrite si rôzne typy písma, niekde ho určite nájdete.

 

 

Kláves F7

Na každom počítači nájdete funkčné klávesy. Nachádzajú sa úplne hore na klávesnici a majú označenie F1 až F12. Tieto klávesy plnia rôzne užitočné funkcie. Kým niekto ich využíva pravidelne iní o ich funkcii nemajú ani poňatie. V tomto článku vám povieme, na čo môžete využiť funkčný kláves F7

Kontrola pravopisu

Kláves F7 je funkčný kláves, ktorý sa využíva najčastejšie na kontrolu pravopisu v dokumente. Ak píšete dokument v textovom editore kliknite na kláves F7 čím spustíte kontrolu pravopisu a gramatiky. Týmto spôsobom funguje kláves F7 v programoch od spoločnosti Microsoft (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook a ďalšie)

Prehliadanie Caret

Ak používate internetové prehliadače Google Chrome, Internet Explorer. Microsoft Edge alebo Brave máte prehliadač, ktorý podporuje funkciu Caret Browsing. Ide o alternatívny spôsob prezerania a čítania internetových stránok. Môžete ho využiť ak vám nefunguje myš alebo trackpad. Pri Caret Browsing sa používajú smerové klávesy či klávesy so šípkami.

Funkciu Caret Browling v prehliadači zapnete kliknutím na kláves F7.

Klávesové skratky s klávesom F7

Kláves F7 môžete použiť aj v kombinácii s ďalšími klávesmi. Vytvorené klávesové skratky majú funkcie, ktoré môžete kedykoľvek využiť.

  • Alt + F7 – vyhľadanie ďalšej pravopisnej a gramatickej chyby v dokumente. Vždy keď klávesy stlačíte zobrazí vám ďalšiu chybu v dokumente.
  • Ctrl + F7 – klávesová skratka na posúvanie okna v programe Excel (od Microsoft). Stlačením kláves v programe Excel sa kurzor myši zmení na šípky, pomocou ktorých môžete posúvať okno.
  • Shift + F7 – klávesová skratka, ktorú využijete pri písaní dokumentov. Po kliknutí na klávesy sa v dokumente vo vedľajšom okne zobrazia synonymá pre slovo, ktoré ste zvýraznili. Touto klávesovou skratkou otvoríte synonymický slovník len v kancelárskych programoch od Microsoftu (Word, PowerPoint,…).

Ako napísať otáznik?

Otáznik je interpunkčné znamienko, ktoré sa píše na konci opytovacích viet. Napísať ho na počítači je celkom jednoduché a rýchle, keďže má klávesnici nájdete kláves s týmto znamienkom. Nie je to ale jediný spôsob ako ho napísať.

Klávesnica

Otáznik má na klávesnici svoj kláves. Ide o kláves, ktorý používate, keď chcete napísať čiarku. Aby ste mohli napísať toto interpunkčné znamienko stlačte najprv kláves „Shift“ a kliknite na kláves s čiarkou „Shift + ,“. Hneď ako kliknete na kláves s čiarkou zobrazí sa otáznik ?.

Ak používate anglickú klávesnicu otáznik napíšete podobným spôsobom, Pri tomto rozložení klávesnice ale kliknite na kláves, na ktorom sa nachádza lomítko a pomlčka (v anglickej klávesnici sa tento kláves používa na zadanie lomítka). Stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves s otáznikom: Shift + / –  ?

ASCII kód

Otáznik môžete napísať aj pomocou ASCII kódu. Pri zadávaní znakov pomocou tohto kódu sa používajú klávesy „Alt“ alebo „AltGr“ a kombinácia čísel. Vďaka ASCII tabuľke tak môžete napísať množstvo znakov a symbolov. Aby ste mohli napísať znamienko otáznik stlačte kláves „Alt“ (ľavý Alt) a postupne klikajte na numerickej klávesnici na čísla 6 a 3: Alt + 63 – ? (viac…)

Ako zobraziť skryté heslo

Prihlasujete sa na sociálne siete a miesto svojho hesla vidíte len bodky alebo hviezdičky? Ak používate správcu hesiel vo svojom počítači nemusíte si heslá pamätať. Pokiaľ ale zmeníte počítač alebo sa chcete prihlásiť do svojho účtu z mobilného telefónu môže nastať problém. Povieme vám ako zobraziť skryté heslo aby ste sa mohli bez problémov prihlásiť do svojich účtov na sociálnych sieťach alebo mailových účtov.

Ikona

Otvorte stránku na ktorú sa chcete prihlásiť a hneď ako sa zobrazia prihlasovacie údaje kliknite na ikonu s okom, ktorá sa nachádza vedľa políčka s heslom. Bodky sa zmenia na heslo.

Niekedy môže byť miesto ikony s okom aj nápis „Zobraziť heslo“.

Zobrazenie kódu

Ak sa pri políčku s heslom nenachádza možnosť zobraziť heslo môžete ísť na to iným spôsobom.

Otvorte stránku, na ktorú sa chcete prihlásiť a na políčko s heslom (kde sú bodky) kliknite pravým tlačidlom myši. Z ponuky vyberte položku „Preskúmať“. Otvorí sa vám vedľajšie okno, v ktorom bude zvýraznený riadok, týkajúci sa hesla (input type „password“). V tomto riadku zmeňte slovo „password“ na slovo „text“. Miesto bodiek by sa malo zobraziť heslo.

Ak sa vám nedá slovo password prepísať kliknite naň pravým tlačidlom myši a kliknite na položku „Edita s HTLM“. Teraz by ste mali prepísať slovo password na slovo text bez problémov.

Správca hesiel Google

Ak máte v prehliadači nastavené ukladanie hesiel nájdete ich tam. Otvorte si webový prehliadač a kliknite na „tri bodky“ v pravom hornom rohu. V otvorenom okne nájdite položku „Automatické dopĺňanie a heslá“ (v ľavej časti okna hore) a otvorte ju. Kliknite na položku „Heslá“. Všetky heslá, ktoré tu máte uložené sa zobrazia ako bodky. Vedľa každého hesla je ikona oka. Kliknite na ňu. Zobrazí sa vám výzva na zadanie hesla účtu Windows (opatrenie aby sa heslo nedostalo do nesprávnych rúk). Hneď ako heslo zadáte zobrazí sa miesto bodiek heslo.

Ak používate iný webový prehliadač určite tam položku pre heslá máte. Stačí ju len nájsť.

Ako prepínať medzi slovenskou a českou klávesnicou

(Ako prepínať klávesnice)

Pri používaní počítača sa každý z nás stretne s potrebou prepnúť klávesnicu. Aj keď väčšinou používame slovenskú klávesnicu nastanú prípady, keď potrebujete napísať v inom jazyku, alebo napísať písmenko, ktoré sa v našej abecede nenachádza (ů, ř,…). V tomto článku sa zameriame na to ako prepínať medzi slovenskou a českou klávesnicou.

Česká klávesnica

Skôr ako si povieme ako prepnúť slovenskú klávesnicu na českú mali by ste vedieť ako pridať české rozloženie klávesnice do výberu. V počítači nájdite položku „Systémové nastavenia“. Môžete ju otvoriť aj pomocou klávesovej skratky Win + I. Kliknite na ikonu „Čas a jazyk“ a prejdite do sekcie „Preferované jazyky“. Tu v časti „Aktuálne používaný jazyk“ kliknite na položku „Možnosti“ a ďalej na položku „Pridať klávesnicu“ (pridať jazyk). Z ponuky, ktorá sa vám zobrazí vyberte českú klávesnicu.

Českú klávesnicu môžete pridať aj kliknutím na ikonu klávesnice (tri písmená) v pravom dolnom rohu monitora. Po otvorení okna kliknite na možnosť „Ďalšie nastavenia klávesnice“ a následne vyberte možnosť „Pridať klávesnicu“ (pridať jazyk).

Prepínanie medzi slovenskou a českou klávesnicou

Teraz môžete prepínať medzi klávesnicami na počítači viacerými spôsobmi.

  • Win + medzerník – stlačte kláves „Win“ a kliknite na medzerník. Klikaním na medzerník prepínate medzi slovenskou a českou klávesnicou.
  • Shift + Alt – stlačte kláves „Shift“ a kliknite na kláves „Alt“.
  • Ikona – v dolnom pravom rohu obrazovky počítača nájdite tri písmená, ktoré sú v podstate ikonou pre klávesnicu (SLK – slovenská klávesnica, ENG – anglická klávesnica,…). Kliknite na ňu myšou a otvorí sa okno, v ktorom nájdete klávesnice, medzi ktorými môžete prepínať. Vyberte si českú klávesnicu a kliknite na ňu.

Ak potrebujete prepínať medzi inými klávesnicami môžete. Nezabudnite si ale ďalšie rozloženie klávesnice pridať do výberu.